VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bonne chance na surseance

Na een hoopvolle toekomst, op grond van de ontwikkeling van medicijnen gemaakt met grondstoffen uit transgene dieren (stier Herman), volgde op 10 augustus 2001 onverwacht surseance van betaling en het niet verklaarde aftreden van de raad van commissarissen. Sindsdien is veel gebeurd om Pharming weer vlot te trekken. De nieuw te benoemen voorzitter van de raad van commissarissen Ger Verhagen (kandidaat president-commissaris) leidt de vergadering. Deze dient twee doelen, namelijk 1) terugblikken op het ontstaan van de problemen en 2) melden wat gedaan is om Pharming weer op de rails te krijgen. Over het eerste onderwerp krijgen directeur George Hersbach en bewindvoerder Muller het woord.

Het faaltraject

Zeven geldverslindende productstudies die tegelijkertijd liepen waarbij Pharming alles in eigen hand wilde houden, zorgden voor hoge ontwikkelkosten en lange doorlooptijden. Bovendien werden er meer proefpatiënten verlangd voordat goedkeuring kon worden verkregen. Extra productiecapaciteit (overname Synpac en Novazyme) en het verlaten van de eigen productiemethode waren noodzakelijk toen bleek dat meer medicijnen per behandeling nodig waren. Toen op 10 augustus de lening van Fortis werd afgeblazen trok ook ABN Amro zijn krediet terug.

Businesspartner Genzyme, waarmee de klinische studies voor Pompase (ziekte van Pompe) werden verricht, werd nu kredietverschaffer dat Pharming afhankelijk maakte van een concurrent. De verhouding met Genzyme daalde naar een dieptepunt (nam Pharming België over).

Met Genzyme is nu bij overeenkomst geregeld, dat de overgenomen dochter in België ook voor Pharming blijft produceren, dat Genzyme de patentrechten voor Pompase verwerft en dat daarmee alle schulden van Pharming vereffend zijn. De relatie met Genzyme is hiermee genormaliseerd. Fortis Investment Bank treedt op als adviseur en heeft een lening van 5,5 miljoen euro verstrekt. De heer Hersbach treedt terug als directeur en blijft verbonden aan Pharming als adviseur.

Het relaas bevestigt het beeld, dat het management te lang het bereiken van te hoog gegrepen doelen heeft nagestreefd. Niet het management, maar de surseance maakte een eind aan de hoogvliegerij. Voorzitter beaamde de kritiek van VEB-zijde, dat accountant Ernst & Young eveneens had gefaald door onvoldoende te bewaken dat het jaarverslag en de kwartaalberichten een beeld gaven dat overeenkwam met de feiten. Over het plotselinge vertrek van commissarissen wilde men achter de tafel niets kwijt.

De slaagfactoren

Bewindvoerder Muller meldde dat overeenstemming was bereikt met alle schuldeisers. Zijn bewoordingen gaven uitzicht op de kans dat 1 juli de surseance kan worden opgeheven.
De volgende maatregelen moeten Pharming weer gezond maken:
op:– minder producten tegelijk ontwikkelen;
op:– samen met partners of uitbesteden;
op:– concentreren op onderzoek;
op:– hoofdkantoor van 3.500m² naar             1.300m²;
op:– van zes vestigingen naar drie;
op:– van 250 medewerkers naar 50;
op:– technologie: van breed naar diep;
op:– burn rate kan dramatisch omlaag.

De nieuwe directie bestaat uit twee Pharming managers, Frank Pieper en Rein Strijker, die promotie maken en de heer Francis Pinto die de bedrijfstak kent van turn around-situaties bij Glaxo, Pfizer en Abbott.De aanwezige aandeelhouders keurden de voordrachten voor de drie directie- en drie commissarisposten plus het aanblijven als adviseur van Hersbach goed.
De vergadering leek te vertrouwen op het nieuwe team en de ontvouwen aanpak. Op 1 juli loopt de surseance af.