VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een coo voor Rhucin

Wegens drukke werkzaamheden en de korte agenda (een punt) van de bijzondere vergadering, vertegenwoordigde een sterk uitgedund gezelschap biotechnologiefirma Pharming: chief commercial officer Rein Strijker en president-commissaris Bernhard Veltman. In hun midden was de nieuwe chief operations officer (coo) Bruno Giannetti, wiens benoeming voor vier jaar, conform de code-Tabaksblat, aan het eind van de vergadering werd goedgekeurd door de aanwezige aandeelhouders.

Giannetti beantwoordde van tevoren op open wijze de vragen van de VEB. Zo was er geen sprake van een startbonus, pensioencompensatie, gratis aandelen en dergelijke. Onderhandelingen over het optiepakket (100.000 opties?) waren echter nog niet afgerond. Hij is geen (mede)eigenaar van ondernemingen die Pharming eventueel in een latere fase zou willen overnemen, zodat er geen potentieel risico voor financiële belangenverstrengeling is.

Giannetti stelde enthousiast dat hij voor de lange termijn in dienst wilde zijn bij Pharming.De hoofddoelstellingen voor de nieuwe coo waren, naast de ontwikkeling van het eerder overgenomen DNAge, natuurlijk gelieerd aan het goedgekeurd krijgen en commercieel succes van het medicijn Rhucin. Gezien de erg prille pijplijn, die nog veel geld zal consumeren alvorens hopelijk een positieve bijdrage te leveren, is een succesvolle introductie van Rhucin cruciaal voor Pharming.

Strijker is echter optimistisch: hij gaat ervan uit dat medio 2007 Rhucin eindelijk op de markt kan komen. Het feit dat de FDA (goedkeurende instantie voor de VS) een subsidie had verleend, geeft in ieder geval aan dat ze welwillend tegenover Rhucin en Pharming staat. De onderneming wilde geen precieze inschatting geven van de voorsprong die ze heeft op de concurrentie, maar tot dusver heeft alleen Pharming een aanvraag tot goedkeuring ingediend. Ook meent Pharming dat ze productietechnisch voor ligt.

Met een introductie van Rhucin valt te verwachten dat de winstgevendheid snel zal volgen. De afwezige bestuursvoorzitter Francis Pinto had in een eerdere vergadering aangegeven te streven naar een marktkapitalisatie van 1 miljard dollar voor eind 2007. De VEB vroeg of de onderneming dit nog steeds haalbaar achtte. Veltman drukte zich voorzichtiger uit en stelde dat de vooruitzichten positief waren. Giannetti voegde eraan toe dat, als Rhucin inderdaad medio 2007 wordt goedgekeurd, een "quantum leap" in waardering wordt verwacht.