VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nu de sprong voorwaarts…

Het jaarverslag straalt tevredenheid over 2006 uit en het vertrouwen goed op weg te zijn; de presentatie van Kleisterlee evenzeer. Daarnaast memoreerde hij het afstoten van het meerderheidsbelang in Semiconductors met een boekwinst van ongeveer 4 miljard euro als belangrijk wapenfeit dat middelen vrijmaakt voor acquisities in minder cyclische bedrijvigheid. Nieuwe acquisities moeten enten op Medical Systems (omzetstijging 6,3%) en Domestic Appliances and Personal Care (DAP, 20,5%).

De vergadering sprak lovend over de gang van zaken en de toekomstplannen en uitte kritiek op de extra bonus die buiten de bestaande beloningsregeling om aan drie bestuurders was toegekend voor hun aandeel in de verkoop van het belang in Semiconductors. De voorbereiding van de transactie bleek een zo grote inspanning gevergd te hebben dat aan ongeveer vijfhonderd medewerkers een bonus was toegekend.

De VEB was zuiniger met loftuitingen. Philips is financieel gezond, maar draait al tien jaar omzetten tussen de 24 en 38 miljard (2006: 27 miljard euro). Het resultaat voor belasting (1,183 miljard euro) is lager dan in de jaren 1998/2000. Van groei is (nog) geen sprake. Kleisterlee was vol vertrouwen dat in 2007 en daaropvolgende jaren die groei, zowel in omzet als in winst, zal ontstaan. Het acquireren van bedrijven zal sneller gaan verlopen; ook het aangaan van een schuldpositie zal bijdragen aan een hogere rentabiliteit. De opgevoerde dekking van claims wegens asbestvergiftiging van 256 miljoen euro is het maximaal te verwachten verlies.

Op 1 oktober 2008 treedt Kleisterlee af. De VEB vond het vreemd dat nu al werd voorgesteld Kleisterlee voor vier jaar te herbenoemen. President-commissaris De Kleuver betoogde met het voorstel veilig te stellen dat Kleisterlee na 2008 aanblijft omdat zijn aanpak nog enkele jaren moet worden voortgezet. Bij de (her)benoeming van commissarissen deelde De Kleuver mee dat Van Lede zo veel commissariaten afstoot dat hij voldoet aan de regels van corporate governance.

Bij een wijzigingsvoorstel van het langetermijn-beloningssysteem bleek Philips vast te houden aan de toekenning van optierechten, ook bij de slechtst denkbare ontwikkeling van het Philips-aandeel. De VEB en anderen maakten daartegen bezwaar. De Kleuver denkt erover na, maar het punt werd wél in stemming gebracht en goedgekeurd door de vergadering. Het veel hogere dividend van 0,60 euro (0,44) is gebaseerd op een pay-out van 60 tot 70 procent. Hoge eenmalige uitkeringen zijn niet te verwachten, aldus Kleisterlee.