VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gewekte verwachtingen waargemaakt

In zijn openingsspeech toonde Kleisterlee zich tevreden over de mate waarin doelstellingen voor 2005 waren gerealiseerd. Een omzetstijging van 5 procent, voor Medical Systems 8 procent, vermindering van de volatiliteit in de resultaten door verdere vermindering van belangen in de winstgevende, maar cyclische halfgeleiderindustrie, en daling van het aantal toeleveranciers en gebruikte erp-systemen, wat wezenlijk bijdroeg aan vermindering van de kosten met 250 miljoen euro. Een nieuw kostenreductieprogramma moet in drie jaar nog eens 500 miljoen euro besparen.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen bedroeg in 2005 1.779 miljoen, na belastingen 1.301 miljoen euro. Daarbij komt het resultaat uit niet geconsolideerde deelnemingen van 1.681 miljoen, waarvan 1.545 miljoen is gegenereerd met de verkoop van belangen in Navteq, TSMC en LGPhilips LCD. Meer dan de helft van de nettowinst per aandeel is voortgekomen uit het verzilveren van belangen in bedrijven.

De VEB die de bezitters van 446.017 aandelen vertegenwoordigde, vroeg om toelichting op de tegenvallers. LGPhilips Display, de maker van kathodebuizen, werd met 458 miljoen tot nihil afgeschreven, in 2003 was al 411 miljoen afgeboekt. Kleisterlee: "Begin 2005 leek deze oude technologie nog zonder kleerscheuren verlaten te kunnen worden. Enkele maanden later verliep de overgang naar nieuwe schermtechnologie zo massaal en snel, dat verliezen ontstonden als hiervoor gemeld." Bij Medquist, waar al jaren problemen zijn, zijn geen verdere verliezen te wachten. De snelheid van afronding van het onderzoek wordt bepaald door de SEC. Medquist draait overigens weer beter.

Het vaste voornemen bestaat, zo antwoordde Kleisterlee op een opmerking over de geringe schuldenlast en de ruimte voor investeringen, om verdere overnames te doen. De middelen voor overnames zijn ruim, maar niet exact bepaald. Gelet op de uitlatingen van Kleisterlee kan bij voldoende interesse best één tot twee miljard euro worden geïnvesteerd. Philips wil nadrukkelijk aanwezig zijn in opkomende markten Brazilië, Rusland, India en China die in de toekomst veertig procent zullen bijdragen aan de groei van de wereldeconomie. Verschuiving van afzet naar deze markten kost tijd en drukt tijdelijk de marges. Bij de bespreking van de jaarrekening brak cfo Pierre-Jean Sivignon een lans voor het dividendbeleid. Sinds 1994 werd het regelmatig verhoogd van 0,14 toen tot nu 0,44 euro. Jaarrekening en dividendvoorstel werden goedgekeurd, bestuur en commissarissen kregen décharge.

De vergadering stemde eveneens in met het voorstel om de divisiedirecteuren in de raad van bestuur op te nemen. Ook de herbenoeming van de commissarissen De Kleuver en Greensbury kreeg goedkeuring van de vergadering, net als de wijziging van de bezoldiging van bestuursleden. Deze behelsde de overgang van een eindloon- naar een middelloonregeling als basis voor pensioenrechten, met verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 62,5 jaar en een kleine uitbreiding van de pot waaruit extra beloningen voor de bestuurders worden betaald, omdat het aantal leden van de raad van bestuur verdubbelt. Het zogenaamde ‘defined benefit’-stelsel is gedeeltelijk vervangen door een ‘defined contributution’-systeem.

Dat houdt in, dat bij slechte beleggingsresultaten de consequenties voor Philips geringer, voor de deelnemers onaangenamer zijn. Enkele opmerkingen over de ondoorzichtigheid van het vaststellen van bonus en lange termijn beloning pareerde De Kleuver met verwijzing naar de uitvoerige uitleg op de website. Uiteindelijk vernam de vergadering dat voor de bonusvaststelling de weging team/individu 20 : 80 is; de criteria winst en omzet worden binnen de 80 procent gewogen met 60 en 40 procent.