VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

vol vertrouwen, (nog) niet vertrouwd

In een matte vergadering met bijna driehonderd aandeelhouders – de VEB vertegenwoordigde 662 beleggers met 551.656 stemmen – werd de agenda afgewerkt. Tevredenheid over de sterk verbeterde resultaten overheerste. Na een vijftal jaren van reorganisatie, herpositionering en integratie van administratieve en rapportagesystemen staat Philips aan de vooravond van groei, zo verwacht Kleisterlee. Afgezien van overnames en valutaverschillen moet de omzet met 5 procent en de winst met ruwweg 8 procent per jaar groeien. De doelstelling uit 2001, een jaarlijkse toename van omzet en winst met 10 en 15 procent, is niet langer realistisch.

De strategie is onder meer gericht op intensieve ontwikkeling van Medical Systems. De verwachte autonome groei moet ondersteund worden door een reeks overnames. In 2002 bestond 40 procent van de verkopen uit producten die jonger waren dan twee jaar; in 2004 was dit percentage 50. Kleisterlee verwacht dat dit onwaarschijnlijk hoge percentage in het lopende jaar nog toeneemt. In 2004 behaalde Medical Systems een dunne marge op verkopen van 0,6 procent.

Domestic Appliances realiseerde een marge van 15,8 procent. Onder huishoudelijke apparatuur is de Senseo een klapper waarvan reeds tien miljoen exemplaren verkocht zijn. Lighting en Semiconductors deden het goed. Consumer Electronics maakte 3,6 procent marge. Een reorganisatie die tot eind 2005 400 miljoen euro moet besparen ligt op schema. Kleisterlee verwacht voor 2005 een marge van 4,5 procent.

Het brutoresultaat uit niet-geconsolideerde deelnemingen verbeterde van 0,5 tot 1,4 miljard euro en was daarmee slechts iets kleiner dan de 1,6 miljard euro uit eigen operaties. Het proces van beoordelen, verkleinen, vergroten of gedeeltelijk naar de beurs brengen van deze belangen is een financieel-fiscaal specialisme waarvan de betekenis voor Philips nauwelijks overschat kan worden. Compensabele verliezen zullen het resultaat over 2005 gunstig beïnvloeden.
Scheidend president-commissaris Van Wachem, aangetreden in 1993, wordt opgevolgd door oud-Philips-topman W. de Kleuver.
Philips onderschrijft de bepalingen van de code-Tabaksblat, maar volgt haar dus niet overal. Wel is het intrekken van de tien prioriteitsaandelen van de dr. A.F. Philips-stichting onderdeel van een aantal maatregelen die de statuten meer in overeenstemming brengen met de code. Maar strijdig met de code is ook dat de voorzitter van de remuneratiecommissie tevens voorzitter van de raad van commissarissen is. Ook zijn de individuele en teamdoelstellingen als basis voor vaststelling van de voorwaardelijke beloning niet duidelijk.

De VEB heeft haar zorg geuit over de exorbitante stijging van de beloning van de leden van de raad van bestuur. Stijgingen van 50 procent, twee jaar achtereen, rijmen niet met een eenmalig, sterk verbeterd resultaat. Dan moet gedurende een reeks van jaren jaarlijks een dubbelcijferige winststijging gerealiseerd zijn. Van Wachem pareerde met de opmerking dat gehandeld was binnen de goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering in 2004.
De VEB heeft niet voor het dividendvoorstel gestemd. Hommen verdedigde de verhoging van 0,36 naar 0,40 euro bij een nettowinst per aandeel van 2,22 euro (pay-out: 18%) door erop te wijzen dat in 1993 0,14 euro werd betaald, het dividend regelmatig verhoogd en nooit verlaagd werd en ook in verlieslatende jaren werd doorbetaald. Steekhoudend. Maar als de angst bestaat dat die 2,22 euro een uitschieter is, mogen de bestuurderssalarissen toch niet verdubbelen in twee jaar!