VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Doelstellingen voorlopig verlaten

De jaarvergadering van een van Nederlands grootste multinationals had enige bizarre trekjes. Nauwelijks tweehonderd aandeelhouders waren aanwezig (wel hadden velen een volmacht verstrekt) en er waren maar weinig vragenstellers. En dit, terwijl voor het tweede achtereenvolgende jaar een omvangrijk verlies was geboekt, ditmaal zelfs een nieuw record.
Het grote elektronicaconcern gebruikte geen moderne elektronische stemapparaatjes, maar ouderwetse stembriefjes. Deze werden voor één agendapunt gebruikt. Tijdrovend en bovendien onnodig omdat uit een peiling vooraf al gebleken was dat een zeer grote meerderheid voor zou stemmen.

In zijn inleiding benadrukte bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee dat het grote verlies puur boekhoudkundig was, veroorzaakt door hoge ‘impairment’-lasten: afwaardering van effectenbezit en waardecorrecties op niet geconsolideerde deelnemingen. Het bedrijfsresultaat was positief door organisatorische verbeteringen, verdere veranderingen in de portfoliomix en sterke kostenreductie. Dankzij de sterk positieve kasstroom kon de schuldenlast verder worden gereduceerd.

De VEB bekritiseerde de onduidelijkheid met betrekking tot de portfoliomix en het verlaten – na twee verlieslatende jaren – van de twee jaar geleden nog geformuleerde strategische lange termijn doelstellingen: gemiddeld 10 procent omzetgroei,15 procent groei van de winst per aandeel en 30 procent rendement op het bedrijfskapitaal.Kleisterlee was het niet eens met de kritiek op de financiële doelstellingen. Maar hij vindt ze nu niet realistisch meer (lange termijn?).

Over een conjunctuurcyclus heen acht hij tien procent omzetgroei haalbaar. Als de omstandigheden verbeteren zal de target van de winstgroei per aandeel opnieuw worden geformuleerd. Maar de rendementsgroei is nu volstrekt irreëel. Geen sterk antwoord. Desgevraagd zei hij wel dat Philips voor uiteenlopende omstandigheden verschillende scenario’s hanteert, maar dat klonk in het licht van het voorgaande niet overtuigend. Ook bestreed hij de onduidelijkheid over de strategie.
Binnen de huidige portfoliomix vinden nog wel veranderingen plaats. In Licht, Medische Systemen en Consumenten Elektronica heeft Philips in Europa een sterke marktpositie en dat geldt ook voor sommige onderdelen van de als geheel nog zorgbarende Halfgeleiders. Als voornaamste uitdagingen ziet Kleisterlee herstel van de winstgevendheid van de hele Halfgeleiderdivisie en van de al jaren moeilijke Consumenten Elektronica in de Verenigde Staten. De indicaties noemde hij bemoedigend.

Een der agendapunten betrof goedkeuring van wijziging in de bezoldiging van de raad van bestuur, de groepsraad en een groot aantal topfunctionarissen door een nieuw ‘long-term incentive plan’. Dit omvat een combinatie van optierechten en geblokkeerde aandelen. Toekenning is gerelateerd aan individuele prestatie per gerechtigde en het aandelenrendement in vergelijking tot een ‘peer group’ van 24 vergelijkbare elektronicaconcerns. Mede namens 365.000 volmachtgevers stemde de VEB vergeefs tegen: de omvang van het plan is te groot, de verstrekking van gratis aandelen (ongeacht de koersontwikkeling) is ongewenst, de kosten zijn nog hoger dan vorig jaar (met een grotere zekerheid van verwatering) en het contrast met het recordverlies is ongehoord. Daarbij komen dan nog het verlaten van de lange termijn doelstellingen. De voorstemmers wonnen het pleit.

Het agendapunt waarover schriftelijk werd gestemd betrof het voorstel om Engels als officiële taal van het jaarverslag aan te wijzen. Een volledig Nederlandstalige versie zal niet verschijnen, wel een Nederlandstalige samenvatting. De VEB maakte hiertegen bezwaar. Naast de geheel Engelstalige versie en de Nederlandstalige samenvatting moet ook een volledig Nederlandstalige versie verschijnen. Vergeefs protest. Een grote meerderheid van stemmen stemde voor het voorstel.Onmiddellijk na de vergadering verdwenen alle bestuurders en commissarissen. Van de inleiding van Kleisterlee was geen tekst (hand-out) beschikbaar, net zomin als van de daarbij geprojecteerde sheets. De directe communicatie met aandeelhouders kan veel beter!