VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Weer op overnamepad

President-commissaris Marc Udink opende de vergadering van de Porceleyne Fles met de mededeling dat voorbeurs een persbericht was gepubliceerd inzake de voorgenomen overname van Van Kempen en Begeer (VKB), een in Zoetermeer gevestigde producent van bestek, pannen en tafelaccessoires. Dit zorgde voor een aangename en opgewonden sfeer bij de zestig aanwezige aandeelhouders die samen 156.253 aandelen vertegenwoordigden (53,2 procent van het uitstaande kapitaal). De aankoop zal door een aandelenemissie van 5 à 6 miljoen euro worden gefinancierd en er loopt momenteel een boekenonderzoek. Commissaris en grootaandeelhouder (51 procent) John Fentener van Vlissingen wil zijn belang minimaal op peil houden na een eventuele emissie.

De VEB vroeg naar de toegevoegde waarde en risico’s van deze voorgenomen overname die wel erg snel komt na de aankoop van Leerdam Crystal (RLC), de grootste Europese producent van tafelglaswerk, in oktober vorig jaar. Directeur Patrick Grasso noemde dit een belangrijke stap in de richting van de beoogde multi-brandstrategie, de producent van Delfts blauw aardewerk voegt met VKB een aantal logische en complementaire producten toe. Bovendien vergroot het distributiekanaal van VKB de afzet van het eigen assortiment. Na diverse vragen te hebben beantwoord, verwijst Udink naar de buitengewone aandeelhoudersvergadering die in juli zal worden gehouden en waarin de transactie en uitgifte van aandelen zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Grasso lichtte vervolgens de resultaten over 2007 toe. De winst kwam uit op 53.000 euro na belastingen (2006: 13.000 euro) ondanks een omzetdaling van 7 procent naar 3,8 miljoen euro. Die daling is met name veroorzaakt door gemiddeld 14 procent lagere bestedingen van toeristische bezoekers. Het positieve resultaat is te danken aan een betere stroomlijning van de productieafdeling en een betere verkoop en uitbesteding van de zogenaamde Westraven-lijn. Door de aandelenemissie voor de overname van RLC is de schuld aan kredietinstellingen afgenomen van 562.000 euro per ultimo 2006 naar 112.000 euro eind 2007.
Door RLC is de omzet in het business to business (b2b) segment licht gestegen.
Groepsbezoek vanuit de Verenigde Staten en Japan gaf een daling te zien onder andere door de zwakke valuta (lage dollarkoers), tegenover een licht toegenomen omzet bij individuele bezoekers. De marktactiviteiten in b2b zijn gestart in 2007 en zullen krachtig worden voortgezet in 2008 met workshops met touroperators en beurzen. Ook wordt gekeken naar verdere groei in de export. Op de vraag van de VEB om doelstellingen in cijfers te geven, wilde Grasso vanwege de gevoeligheid binnen de toeristische markt geen verwachting voor 2008 afgeven.