VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Delfts blauw weer in de plus

Voorzitter Marc Udink opende de aandeelhoudersvergadering van De Porceleyne Fles, producent van Delfts blauw aardewerk, en gaf het woord aan Patrick Grasso, interim-directeur na het vertrek van directeur Ilja van Haaren in augustus 2006. De onderneming heeft in 2006 een verlies van 200.000 euro omgezet in een klein winstje van netto 13.000 euro. De omzet verbeterde met 16 procent, vooral door sterke toename van verkoop via retailers (+57%) en in de b2b-markt (+59%). De directe verkoop aan bezoekers van de locaties steeg met 7 procent. Het merendeel van de aandeelhouders toonde zich tevreden met de behaalde resultaten.

De VEB vroeg naar de groeidoelstellingen voor omzet en winst op korte en middellange termijn. Grasso wilde niet meer kwijt dan dat een en ander in een volatiele markt moeilijk op voorhand in percentages is uit te drukken. Actief marketingbeleid is erop gericht nieuwe markten en doelgroepen te veroveren. Een nieuwe strategie van speciale producten, een collectors club, licentieverkoop, alsmede webverkoop zal groei- en omzet-verbetering optimaliseren. Met de gemeente Delft worden besprekingen gevoerd om het huidige museum en de fabriek tot een nieuwe attractie te transformeren: Museumfabriek De Porceleyne Fles. Bij deze doelstellingen blijft toerisme echter een onzekere factor.

Patrick Grasso is bereid voorlopig voor een termijn tot medio 2009 benoemd te worden tot statutair directeur. Met Richard Lannoye als commercieel directeur vormt hij het management-team. Als arbeidsvoorwaarden verzoekt hij een hoger salaris en toekenning van een bonus. De VEB miste een profiel van de kandidaat in de agenda. Dit werd alsnog mondeling door hem gegeven. Tevens wilde de VEB weten of deze bonus uit aandelen en/of opties kan bestaan. De raad besloot ter vergadering dat het in de vorm van een percentage van de winst (tantième) zal zijn, omdat ‘De Fles’ geen ervaring heeft met bonusuitkering in aandelen. Aandeelhouders en VEB stemden in met deze benoeming en voorwaarden.

Op het gebied van corporate governance wordt de code als leidraad gebruikt in het proces, gericht op verbetering. De raad ziet het als een oneindig proces, aangezien er voor kleine beursgenoteerde vennootschappen altijd afwijkingen zullen gelden. De VEB vroeg grootaandeelhouder en commissaris John Fentener van Vlissingen naar zijn commissariaten en bestuurs-functies; het jaarverslag vermeldt alleen "diverse". Zijn antwoord was simpel: het zijn er te veel om te vermelden.