VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Delftsblauw kleurt rood

De Porceleyne Fles heeft een bijzonder roerig jaar achter de rug. De fabrikant van Delftsblauw aardewerk die ook als toeristische attractie fungeert, heeft als gevolg van de mondiale economische recessie rode cijfers moeten schrijven. Voor de aanwezige aandeelhouders was dat echter overduidelijk geen aanleiding om directie en commissarissen kritisch te ondervragen.

De onderneming boekte voor het eerst sinds 1995 een voor haar doen aanzienlijk en gevoelig verlies van 420.000 euro op een omzet van 3,3 miljoen euro. Dit negatieve resultaat is vooral te wijten aan tegenvallende bezoekersaantallen. Het toerisme is dé levensader van de onderneming waardoor ze buitengewoon gevoelig is voor conjunctuurschommelingen. Vooral de traditioneel veel bestedende toeristen uit de Verenigde Staten en Japan waren minder geneigd hun vakanties in Europa door te brengen.

Niettemin was directeur Van Haaren gematigd positief gestemd. De Porceleyne Fles zal naar verwachting in 2004 de weg naar herstel vinden en winst maken. De besparingsmaatregelen die vorig jaar zijn ingezet, moeten in het lopende boekjaar hun vruchten gaan afwerpen. Ook lijken verbeterende omgevingsfactoren hun bijdrage te leveren aan resultaatherstel. Zo zijn de bezoekersaantallen momenteel weer op het oude niveau en zijn bovendien twee lucratieve maatwerkopdrachten binnengehaald. Concrete mededelingen over de resultaatontwikkeling in het eerste kwartaal 2004 wilde de directie echter niet geven.

De acquisitie in oktober 2003 van een belang van 51 procent door Werkhoven Beleggingen, een beleggingsvehikel van de familie Fentener van Vlissingen, en de gevolgen daarvan voor de (beursnotering van) Porceleyne Fles, werd door de VEB ook als discussiepunt ingebracht. Fentener van Vlissingen, zelf aanwezig tijdens de vergadering, wilde echter niet veel kwijt over zijn plannen. Hij wil het bedrijf eerst "beter leren kennen" en "luisteren" naar de werknemers, alvorens over te gaan tot eventuele maatregelen. Overigens heeft Werkhoven Beleggingen niet de intentie om een openbaar bod te doen op alle uitstaande aandelen en het bedrijf zo van de beurs te halen.

Voor een gefundeerd corporate governance beleid is de aandeelhouder bij de Porceleyne Fles niet aan het juiste adres. Corporate governance was geen agendapunt en in het jaarverslag is er nauwelijks aandacht aan besteed. Het feit dat de Porceleyne Fles slechts een klein beursfonds is, rechtvaardigt deze handelswijze niet. De VEB was hierover dan ook zeer kritisch. Voorzitter Wolters van de raad van commissarissen gaf als reden dat in overleg met de externe accountant is besloten tot de summiere verklaring in het jaarverslag. Het bedrijf heeft bovendien niet de financiële middelen om, zoals Wolters het uitdrukte, "een batterij juristen en externe adviseurs in te schakelen". Het boekjaar 2004 biedt de Porceleyne Fles dus op meerdere terreinen nog voldoende uitdagingen.