VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe nummer twee

De voorgenomen overname van uitzendconcern Vedior door Randstad Holding (Randstad) moet – vanwege de omvang van de transactie - worden goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering van Randstad. Ten overstaande van zesenveertig aanwezige aandeelhouders presenteerden bestuursvoorzitter Ben Noteboom en financieel directeur Robert-Jan van de Kraats de ins en outs van de overname. Noteboom begon zijn presentatie met het definiëren van de wereldmarkt, de posities van Randstad en Vedior op die wereldmarkt - respectievelijk nummer drie en vier na het Zwitserse Adecco en het Amerikaanse Manpower - en de kansen die de overname gelet op marktontwikkelingen biedt.

Na deze inleiding kwam Noteboom tot de strategische redenen voor het openbaar bod op Vedior. De strategie van Randstad is gericht op marktgroei en marktaandeel, het aanbieden van inhouse services aan grote klanten, het uitbreiden van de positie in groeimarkten als professionals en HR oplossingen en acquisities. Door de overname van branchegenoot Vedior wordt de gecombineerde onderneming de nummer twee in uitzendland met een omzet van bijna 18 miljard euro. Alleen Adecco is nog groter met een jaaromzet van ruim 21 miljard euro. De overname betekent een versterking in de leidende posities in voor het concern belangrijke landen zoals Nederland en België en een verbetering van het marktaandeel in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Daarnaast voorziet Noteboom een stijging van de inhouse services, een uitbreiding van het netwerk van specialisaties en een groeiende positie in het winstgevende segment van professionals. In dit segment is Vedior van oudsher een sterke speler met goede best practices. Randstad kan een hoop leren van hun werkwijze in dat segment, aldus Noteboom.

Van der Kraats ging vervolgens in op de belangrijkste financiële kenmerken van het bod. Het bod bedraagt 9,50 euro in contanten en 0,32759 aandeel Randstadvoor elk aandeel Vedior, wat op het moment van publiceren van het voorgenomen bod neerkwam op 19,22 euro per aandeel Vedior. Hiermee wordt Vedior gewaardeerd op 3,35 miljard euro. Randstad heeft op de beurs inmiddels al 15 procent gekocht. Het bod zal gestand worden gedaan bij een aanmelding van tweederde van alle aandelen. De financieel bestuurder verwacht dat de nieuwe onderneming in 2010 de kapitaalskosten die gepaard gaan met de overname weg kan werken - de EVA (economic value added, ofwel toegevoegde waarde) is dan voor het eerst positief. De banklening die bovenop de uitgifte van 48 miljoen nieuwe aandelen nodig is, is gegarandeerd door ING en ABN Amro en succesvol verder uitgezet bij andere financiële instellingen. De besparingen bedragen 100 miljoen euro per jaar, 20 miljoen euro door belastingbesparingen en 80 miljoen euro door kostenbesparingen door onder meer het samenvoegen van de hoofdkantoren en verschillende vestigingen.
Vedior heeft in het verleden bij overnames een “kralen rijgen techniek” toegepast.

Overgenomen ondernemingen bleven onder hun eigen naam opereren. De Vedior-merken zijn zelfstandige ondernemingen met hun eigen beleid. Vedior is hiermee een duidelijke uitzondering in uitzendland. Andere uitzenders als Adecco, Manpower, USG People en Randstad kiezen juist voor eenzelfde marktbenadering met één of enkele merken. Gevraagd naar de verschillen in de bedrijfsvoering tussen beide ondernemingen en de culturele verschillen die daarvan het gevolg zijn, antwoordde Noteboom dat die verschillen allemaal wel meevielen. Beide ondernemingen werken in dezelfde branche en worden geconfronteerd met dezelfde marktomstandigheden. De zelfstandigheid van de ondernemingen binnen Vedior maakt juist dat ze gemakkelijk kunnen worden opgenomen binnen Randstad en hij verwacht daarom geen problemen bij de samenvoeging.

De marge die Vedior behaalt is overigens aanzienlijk lager dan de marge van Randstad. Randstad behaalde over 2007 een marge van 5,9 procent terwijl Vedior bleef steken op 4,4 procent. Werk aan de winkel voor de bestuursleden dus. Randstad’s management kon echter nog geen margedoelstelling geven. De komende tijd zal Randstad geen nieuwe overnames doen, tenzij zich een kans voordoet die niet te missen valt. Of zoals Noteboom het omschreef: “Het is vaak nee bij een overname, tot dat een kans voorbij komt, zoals Vedior, dat alles op z’n plaats valt”. Hij kreeg daarbij flinke bijval van oprichter, grootaandeelhouder en commissaris Frits Goldschmeding, die deze overname zeer ondersteunt gezien de kansen die nieuwe onderneming hierdoor krijgt. Zijn belang zal door de uitgifte van nieuwe aandelen dalen naar ongeveer 33 procent.

Aandeelhouders keurden de overname uiteindelijk goed en benoemden daarnaast twee nieuwe bestuurders en twee nieuwe commissarissen die allen afkomstig zijn van Vedior. Zij moeten de samenvoeging van Randstad en Vedior tot een goed einde brengen. Daarbij krijgen ze hulp van de huidige bestuursvoorzitter van Vedior Tex Gunning, die eindverantwoordelijk wordt voor het samenvoegingproces.