VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sterke ontwikkeling

De records van het voorgaande jaar werden in 2006 royaal overtroffen en ook weer in het inmiddels verstreken eerste kwartaal van het lopende jaar. Vooral Europa, met name Randstads tweede markt Duitsland, leverde sterke prestaties. Rond driekwart van de activiteiten in de twintig landen waar Randstad werkzaam is, heeft betrekking op regulier uitzendwerk (‘mass-customized’). De overige activiteiten nemen echter snel in betekenis toe.

Daartoe behoren ‘in-house services’, levering van interim specialisten en adviseurs, werving en selectie voor aanstelling bij klanten, projectmanagement en outsourcing. De wereldmarkt van de uitzendbranche is nog zeer gefragmenteerd. Randstad is met 4 procent nummer drie en ziet ruime groeikansen. Ondermeer in Duitsland en Polen – in beide landen is Randstad marktleider – zijn er kansen volop. Niet alleen de economische ontwikkeling, maar ook de versoepeling van de veelal nog restrictieve wetgeving zal de markt positief beïnvloeden, zei bestuursvoorzitter Ben Noteboom.

Conform de strategische doelstellingen nam het aandeel van de niet-Nederlandse omzet opnieuw iets toe, tot 64 procent. Noteboom zei verdere buitenlandse groei voornamelijk te zoeken in de landen waar Randstad al gevestigd is en dan vooral door versterking van bestaande vestigingen. Acquisities kunnen daarnaast bijdragen ter versterking van bepaalde segmenten of regio’s, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten waar Randstad marktleider is in het Zuidwesten. In de Verenigde Staten is vorig jaar het management vervangen, de ontwikkelingen verbeterden, maar stelden in het eerste kwartaal 2007 opnieuw teleur.

Op de vraag waarom antwoordde Noteboom dat de hele branche met de economische ontwikkeling kampt en dat de concurrenten het slechter doen dan Randstad. Over Groot-Brittannië dat zich ook relatief zwak ontwikkelde zei hij dat inmiddels met een nieuw programma en nieuwe mensen gewerkt wordt. Japan is met zijn grote economie in potentie weliswaar een goede uitzendmarkt, maar de deregulering verloopt er moeizaam. Randstad is er niet met een acquisitie gestart, maar met een nieuwe vestiging. Noteboom is nog ontevreden over de ontwikkeling. Op de vraag van de VEB waarom gaf hij het ietwat merkwaardige antwoord dat Randstad er weliswaar niet te laat was, maar dat de concurrenten er eerder waren.

Met betrekking tot corporate governance wijkt Randstad op enkele punten af van de code-Tabeaksblat. President-commissaris Fritz Fröhlich is bijvoorbeeld tevens voorzitter van de gecombineerde benoemings- en beloningscommissie. "Doelmatiger en in bijvoorbeeld Duitsland zelfs verplicht", zo werd op een vraag van de VEB geantwoord. Ook de periodieke herbenoeming van bestuursleden wordt niet toegepast. "Contract is contract; misschien in de toekomst wel bij nieuwe bestuursleden", was het niet zo sterke antwoord. De beloningsvoorstellen waren zoals steeds gecompliceerd. Enkele verbeteringen zijn aangebracht, maar nog onvoldoende, vond onder andere de VEB. Ook de opnieuw zeer sterke verhoging van de commissarisbeloningen, na de forse inhaalslag van vorig jaar, was reden voor een tegenstem.