VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog net geen medaille

De missie van Randstad is te behoren bij de wereldtop op het gebied van het samenbrengen van vraag en aanbod in arbeid en HR-diensten. Het concern is daarmee op de goede weg, maar staat gemeten naar netto-omzet op dit moment nog net naast het podium achter Adecco, Manpower en Vedior. Het afgelopen jaar was voor Randstad een goed jaar. De omzet steeg, er is voldoende geld in kas en de koers steeg van ruim 19 naar bijna 29 euro.

Via de ‘copy & paste’-groeistrategie wil Randstad zich in de verschillende geografische markten ontwikkelen. De groeistrategie bestaat uit drie fasen. De eerste fase is autonome groei, de tweede fase omvat het toevoegen van specialistische diensten en de derde fase is het ontwikkelen van nieuwe diensten. Verder houdt Randstad vast aan haar doelstellingen voor middellange termijn (2004-2007), namelijk een ebita van 5 à 6 procent, een geografische omzetmix waarin 70 procent van buiten Nederland komt en een toename van het aandeel specialistische diensten tot 30 procent van de totale omzet. Volgens bestuursvoorzitter Ben Noteboom ligt Randstad wat betreft de eerste en derde doelstelling op koers en wordt het moeilijker om aan de tweede doelstelling te voldoen.

Lijkt Randstad bedrijfsmatig op het goede spoor te zitten, op het gebied van corporate governance zijn er nog wel een aantal verbeterpunten. Zo wil het concern niet overgaan tot het benoemen van bestuurders voor een periode van vier jaar en wijkt het tevens af van de ontslagregeling. Een bestuurder kan bij onvrijwillig ontslag of een managementwissel maximaal drie jaarsalarissen ontvangen. Verder is er sprake van een disproportioneel stemrecht op de financieringspreferente aandelen.

Andere kritiekpunten zijn het beloningsbeleid van het bestuur en de honorering van de commissarissen. Los van het feit dat de beloningen van de ceo en cfo met meer dan 30 procent stijgen, is het voor de particuliere aandeelhouders vooraf niet na te gaan hoe hoog het uiteindelijke salaris zal worden. Oorzaak is het ingewikkeld maken van de variabele beloningen (korte, middellange en lange termijn) en het niet openbaar maken van de (kwantitatieve) prestatiecriteria. Dit laatste element is in het afgelopen jaar na het niet behalen van de beoogde omzetgroei (tussentijds) aangepast. Doordat de raad van commissarissen nu het aandeelhoudersrendement heeft gehanteerd, ontvingen de bestuurders alsnog een bonus van één jaarsalaris.

Ook de stijgingen van de honorering van de commissarissen is opmerkelijk hoog, voor een lid 41 procent en de voorzitter 80 procent. De VEB heeft geen bezwaar tegen goed betaalde bestuurders en commissarissen. Het is dan wel van belang dat het beloningsbeleid transparant en verantwoord is. Verhoging van de salarissen en bonussen terwijl de hoge afkoopsommen gehandhaafd blijven, past echter niet in een verantwoord beleid.