VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voortgaand winstherstel

In de vergadering vertegenwoordigde de VEB ruim 60.000
aandelen. Mede dankzij kostenbesparingen en een duidelijke focus op omzet is in
2003 en ook in het eerste kwartaal 2004 sprake van omzetgroei en winstherstel.
In Nederland, goed voor 39 procent van de omzet, is de bijna recessie nog steeds
voelbaar. De netto schuld is in 2003 verder afgenomen en in het eerste kwartaal
2004 zelfs omgeslagen in een netto kaspositie van negentig miljoen euro. In 2004
zijn activiteiten gestart in Polen en Randstad oriënteert zich in Hongarije
Tsjechië en Slowakije.

De strategische doelstellingen op de middellange termijn (2003 tot 2007) zijn
gericht op het terugdringen van het aandeel van Nederland in de omzet tot dertig
procent door sterkere groei elders. Ook het aandeel van de ‘specialties’ in de
omzet wil men vergroten van 21 procent thans tot dertig procent. In Nederland en
België wil Randstad zich met name richten op callcenters en gezondheidszorg.

Het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill moet stijgen van 2,3 procent naar
zes procent in wellicht 2007. Hierbij zal voornamelijk sprake moeten zijn van
autonome groei. In Japan heeft Randstad een samenwerkingsverband, wat de
mogelijkheid geeft tot oriëntatie in een markt die op wereldschaal wellicht
stijgt van de vierde naar de tweede positie. Ook is deze samenwerking van belang
voor beide partijen bij de dienstverlening aan wereldwijde cliënten. Een majeure
overname in Japan is een mogelijkheid. Voor de financiering is circa 500 miljoen
euro ruimte.

Door nieuwe regelgeving( IFRS) verliest het preferente aandelenkapitaal zijn
karakter van eigen vermogen. Randstad bezint zich op de consequenties mede in
het licht van een eventuele aanpassing van de voorwaarden in 2005.
Op de agenda stond de herbenoeming als commissaris van de heren Vuursteen en
Zwartendijk. Beiden overschrijden het in de code-Tabaksblat genoemde maximum van
vijf. Vuursteen liet op een vraag van de VEB duidelijk merken dat hij deze code
als simpel rekenwerk ervaart. Het ene commissariaat is het andere niet.
Zwartendijk gaf aan in 2005 om hem moverende redenen, los van de code, op het
aantal vijf te zullen uitkomen. De discussie over het agendapunt Corporate
Governance verliep nog al moeizaam.

Met de in de vergadering aanwezige accountant ontstond een discussie over het
ondertekenen van de verklaring met de naam van het kantoor. Nieuwe regelgeving
in Nederland maakt het waarschijnlijk dat in de toekomst op de een of andere
manier de naam van de verantwoordelijke partner wordt vermeld.