VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Randstad heeft zich te bewijzen

Doorgaans was de ledenvergadering van uitzendorganisatie Randstad een euforisch gebeuren rondom steeds betere wordende jaarcijfers. Onder aanvoering van oprichter Goldschmeding heeft de onderneming zich ontwikkeld richting de wereldtop in het samenbrengen van vraag en aanbod van arbeid. Met name in Nederland, België, Duitsland en Zuidoost-Amerika is zij marktleider. Het is voor de onderneming dan ook onwennig om minder goede informatie bekend te maken. Vooral de winstwaarschuwing eind vorig jaar is bij beleggers slecht gevallen omdat kort voordien de top in de pers nog hoopvol sprak over de interne ontwikkelingen.

Randstad voelde zich overvallen door de economische ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Een stagnerende markt in het derde kwartaal van het vorig jaar, gecombineerd met nieuwe investeringen heeft de leiding van Randstad er toe gebracht beleggers te waarschuwen voor een te optimistisch beeld van de winst. Uiteindelijk leidde de boekwinst van 75 miljoen euro op de verkoop van schoonmaakdochter Lavold aan het Deense ISS nog tot een gelijkblijvende nettowinst van 207 miljoen euro bij een met 10,8 procent stijgende omzet (naar 6.168 miljoen euro).De nabije toekomst lijkt voor wat betreft de resultaten nog enigszins onzeker, alhoewel bestuursvoorzitter Zwart zich optimistisch toonde over een herstel. Dit optimisme over de uitwerking van strategische keuze’s, zoals een sterkere externe focus, kostenreductie in de overhead en het stellen van prioriteiten in de ICT-investeringen kan echter nog niet gekwantificeerd worden middels verwachtingscijfers over geheel 2001. De digitale avonturen van Randstad zijn nog niet bijzonder succesvol geweest. Commissaris Goldschmeding had in de pers eerder het jaar al weinig hoopvol gesproken over deze distributiewijze. Toch vormde dit voor Randstad vorig jaar nog een van de belangrijkste strategische ontwikkelingen. Voor de beoordeling van de innovatieve koers van Randstad leidt dit toch tot een zekere mate van onduidelijkheid. De activiteiten van Newmonday.com zullen in 2002 tot een break-even resultaat moeten leiden.Onderwijl is bekend dat het eerste kwartaal van 2001 het resultaat fors lager ligt dan verwacht. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening zal in de eerste helft van het jaar lager uitkomen dan de eerder uitgesproken verwachting van -30 procent tot -45 procent ten opzichte van de eerste helft van 2000. De reorganisatie in Duitsland en de VS is bijna geheel voltooid, terwijl deze in Nederland als geheel afgerond beschouwd mag worden. Voor wat betreft Duitsland betekent het onder meer dat er geen uitbreiding komt van het kantorennet. Zwart verwacht dat het netto-effect van de genoemde maatregelen pas in het tweede halfjaar zichtbaar zullen zijn.Het is met enig gevoel van understatement, gelet op de negatieve koersontwikkeling, dat Zwart uitsprak dat Randstad iets te bewijzen heeft. Hopelijk heeft dat ook betrekking op de informatievoorziening.