VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bijna schoon aan de haak

Door de omgekeerde overname van Ego Lifestyle verdwijnt de naam Begemann naar alle waarschijnlijkheid binnenkort van het koersenbord. Begemann betaalt 55 miljoen euro voor de Bossche verkoper van designlaptops. Oprichter en huidig directeur Huub van den Boogaard (voormalig HCS-topman) verkoopt zijn onderneming en krijgt hiervoor 300.000 aandelen in Nedfield (het voormalige Tulip) afgerekend tegen 7,50 euro per aandeel.

Dit pakketje aandelen was het vrijwel nog enig resterend actief van Begemann. Verder krijgt hij voor 500.000 euro nieuw uit te geven aandelen Begemann. Het restant, ruim 52 miljoen euro, is een verplichte converteerbare lening. Dit betekent dat Begemann verplicht is binnen twee jaar deze lening om te zetten in aandelen Begemann. Zo wordt Van den Boogaard uiteindelijk voor negentig procent eigenaar van Begemann.

Tijdens de presentatie in de buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) werd aangegeven dat Ego sinds 2003 veel geïnvesteerd heeft in een luxe en hoogwaardige laptop die verkocht zal worden in de top van de markt. De laptop kan in zijn uiterlijk geheel op de persoonlijke en luxe wensen van klanten worden afgestemd waarbij bijvoorbeeld allerhande  leersoorten en ook diamanten mogelijk zijn. De verkoopprijs van minimaal 7800 euro (tot liefst 50.000 euro) is slechts gebaseerd op de luxe uitvoering en zeker niet op hoogwaardige computerelementen. Ten aanzien van service geldt een zogenaamde “red carpet” benadering: bij een defecte laptop zal direct een nieuw exemplaar aan de klant worden geleverd. De huidige veertig verkooppunten zullen in hoog tempo worden uitgebreid tot ongeveer honderd aan het eind van 2009 en als alles volgens planning verloopt liefst 450 over vijf jaar. Uit de ervaring van Breitner (horloges) en Vertu (mobiele telefoons), die in hetzelfde marktsegment opereren, zou blijken dat met 450 verkooppunten voldoende mondiale dekking wordt bereikt.

Van den Berg schermde in de bava met een waarderingsrapport van adviesbureau Brandfinance waaruit zou blijken dat Ego momenteel een waarde heeft van 57 miljoen euro. Ook had Begemann juridisch onderzoek (contracten, merkbescherming, enzovoorts) laten uitvoeren door adviesgroep Fiscount waartoe ook accountantskantoor FAG behoort. FAG controleert nog altijd de boeken van Begemann en heeft tot 2007 ook de jaarrekening van Nedfield van een goedkeurende verklaring voorzien. De weinig verrassende conclusie van FAG was dan ook dat zij geen discutabele zaken hadden geïdentificeerd. Uit dit onderzoek was volgens bestuurder Jip van den Berg bovendien gebleken dat de gewenste groei onder normale voorwaarden gefinancierd kan worden. De VEB informeerde hiernaar omdat zij een groeitempo van zestig procent per jaar in de komende vijf jaar bedreigd zag door beperkte financieringsmogelijkheden.

Aan zittende Begemann aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden hun aandelen te verkopen aan Van den Boogaard’s investeringsmaatschappij Bolife (de eigenaar van Ego) tegen een overnameprijs van één euro per aandeel. De VEB wees er op dat Bolife voor eind december van dit jaar nog 13,7 miljoen euro aan Nedfield moet overmaken vanwege de aankoop van 44,98 procent van het aandelenkapitaal van Ego. Ook heeft Bolife zich gecommitteerd aan een betaling van tien miljoen euro aan datzelfde Nedfield in verband met deze transactie. Daarbovenop komt nog eens de verplichting om de aandelen van de huidige Begemann-aandeelhouders in te kopen. Op verzoek van de VEB zegde Begemann toe de transactie met Ego niet te effectueren voordat de aangeboden aandelen ook daadwerkelijk door Bolife zijn betaald.

Ego wil geen enkele bemoeienis meer hebben met zaken uit het roemruchte Begemann verleden. Daarom zullen de nog af te wikkelen Belgische vennootschappen voor het symbolische bedrag van één euro worden overgedragen aan grootaandeelhouder Sagresa van Jos Bellinckx. Na deze overdracht is Begemann schoon en zijn er geen actieve of slapende vennootschappen meer.

Begemann wees aandeelhouders erop dat indien deze overname niet zou doorgaan de enige andere mogelijkheid liquidatie van de vennootschap zou zijn. Van den Berg hield aandeelhouders voor dat zij in dit geval na aftrek van de liquidatiekosten een slotuitkering tegemoet kunnen zien die aanzienlijk lager zal zijn dan de nu geboden één euro per aandeel. Verwacht wordt dat de transactie met Bolife op korte termijn kan worden afgerond. Een deel van de aandelen die Bolife in bezit heeft zijn in onderpand gegeven aan Nedfield. Dit pandrecht moet nog worden opgeheven, omdat Begemann de aandelen vrij van rechten dient te verwerven. Ook moet Bolife er nog voor zorgen dat Ego vrij van schulden wordt opgeleverd.

De door Begemann gevraagde bevoegdheid om in het kader van de overname aandelen te kunnen uitgeven voor een periode van vijf jaar, werd op voorstel van de VEB ingeperkt tot tweeënhalf jaar. Tevens werd door president-commissaris Wim Vermaak aangegeven dat deze bevoegdheid alleen uitgeoefend zal worden ter uitvoering van de overname.