VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Te koop

In tegenstelling tot de algemene verwachting en eerdere berichtgeving lijkt het er vooralsnog niet op dat Begemann afstevent op liquidatie. Zoveel werd duidelijk tijdens de uitgestelde algemene aandeelhoudersvergadering van 30 augustus. De grootaandeelhouder stuurt aan op een verkoop van Begemann.

Eerdere aandeelhoudersvergaderingen in februari, april en mei van dit jaar stonden in het teken van een mogelijke uitkering aan de aandeelhouders van Begemann na gestanddoening van het bod door Sivex Agro. De kapitaalvermindering van 8 euro per aandeel waartoe uiteindelijk op 30 mei door de aandeelhouders werd besloten, is op 8 augustus geëffectueerd. Hierdoor is meer dan 20 miljoen euro in contanten en bijna 62 miljoen aandelen Tulip uitgekeerd.
In deze vergadering stond het boekjaar 2005 centraal, inclusief het veelbesproken openbare bod dus. De VEB verleende geen decharge aan voormalig tijdelijk bestuurder Westerterp en president-commissaris D’Elfant. Zo steunden beiden het bod van 1 euro in contanten plus 18 aandelen Tulip, terwijl dat meer dan 25 procent onder de intrinsieke waarde van Begemann destijds lag. Bovendien werd een aandeel Tulip onder dit bod slechts op 7 eurocent gewaardeerd bij een beurskoers van 20 eurocent. Ook hun inactieve opstelling – en weinig overtuigende verantwoording hierover – richting Tulip om meer informatie boven water te krijgen, zodat Begemann-aandeelhouders het bod beter konden beoordelen, was de VEB een doorn in het oog.
De nasleep van het bod door Sivex Agro blijft verrassend. Van de optimistische toon van Van Waeyenberge tijdens de vorige vergadering op 30 mei was opvallend weinig meer over. Destijds hoopte hij in september "goed nieuws" te kunnen melden ten aanzien van de afwikkeling van enkele juridische dossiers. Maar naar nu blijkt komt Begemann niet los van haar verleden. Opeens doken in het jaarverslag 2005 twee tot dan toe niet eerder vermelde participaties op: Begemann Belgium NV (houdster-maatschappij met activa in de vorm van cashmiddelen en vorderingen op de fiscus) en SKBM (lege vastgoedmaat-schappij). Al jaren wordt Tulip echter naar de aandeelhouders toe gepresenteerd als de enige nog resterende participatie. Beide participaties zijn in de jaarrekening opgenomen tegen de directe opbrengstwaarde resulterende in een opwaardering van 1,5 miljoen euro. In jaarverslagen van voorgaande boekjaren en nota bene in het biedingsbericht voor de overname van Begemann door Sivex Agro NV is over deze bezittingen met geen woord gerept!
Wie dacht dat het bij deze twee verrassingen bleef, kwam bedrogen uit. Van Waeyenberge haalde namelijk een ordner onder de tafel vandaan met daarin nog een groot aantal niet afgehandelde dossiers, waarvan hij zei tot voor kort ook het bestaan niet te kennen. Het zou gaan om ongeveer dertig vennootschapjes die bestuur en commissarissen nog de nodige hoofdbrekens zullen gaan bezorgen. Van deze vennootschappen is weinig bekend. Zo zijn statuten onvindbaar en is niet duidelijk wie de bestuurders zijn. De vraag is natuurlijk waarom dit alles niet eerder bekend is geworden: deze participaties zouden toch moeten zijn verantwoord in de geconsolideerde jaarrekening van Begemann? Volgens accountant Brouwer van FAG was niets minder waar. Omdat deze groepsmaatschappijen allen zijn bestemd voor de verkoop en de directe opbrengstwaarde nul bedraagt, hoeven deze niet te worden verantwoord. Als uitsmijter kon Van Waeyenberge bovendien nog melden dat er een halve ton op een onbekende bank in Irak zou moeten staan!
Door deze dossiers, en natuurlijk het slepende Begaclaim-dossier, is liquidatie nog ver weg en wellicht zelfs onmogelijk. Ook Van Waeyenberge zelf sprak zijn verbazing uit over alles waar hij inmiddels tegenaan is gelopen bij Begemann, om er direct aan toe te voegen dat het hem natuurlijk uitsluitend te doen is geweest om de aandelen Tulip. Hij en zijn secondanten zouden hun handen nog vol hebben aan het zo veel mogelijk "stringvrij" maken van Begemann om het uiteindelijk "schoon" te kunnen presenteren. Nauwelijks een week na de vergadering had Van Waeyenberge er kennelijk genoeg van en heeft hij zijn functie van president-commissaris per direct neergelegd. Hij kan zich nu ‘fulltime’ toeleggen op de zoektocht naar een partij die geïnteresseerd is om Begemann over te nemen. Van Waeyenberge gaf aan dat de waarde van Begemann momenteel tussen de 1,00 en 1,50 euro per aandeel ligt. Het lijkt haast onmogelijk een partij te vinden die zich hierin wil storten. Maar met Begemann weet je het nooit.