VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Einde nadert

Dat de buitengewone aandeelhoudersvergadering niet was bijeengeroepen door de onderneming zelf straalde vanaf het eerste moment af van de gezichten van de nieuwe bestuurder en commissarissen. De opponerende aandeelhouders onder aanvoering van Frans Faas hadden - tegen de zin van Begemann - gebruikgemaakt van hun recht om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om over de toekomst van Begemann te praten.

Begemann is onlangs overgenomen door Sivex Agro, een vennootschap van Belgische zakenman Josef van Waeyenberge. Geheel vlekkeloos was het bod allerminst. Na een procedure bij de Ondernemingskamer werden een extra commissaris en bestuurder benoemd om informatie over het bod op tafel te krijgen. Het bod was grotendeels in aandelen Tulip, maar toekomstinformatie over Tulip zelf ontbrak. Een persbericht begin januari met de voorlopige omzetcijfers over 2005 kon daar niets aan veranderen.

Bijna 80 procent van de aandeelhouders is toch ingegaan op het bod. Hierdoor is de vermogenspositie van Begemann weer geheel gewijzigd. De belangrijkste activa zijn nu een vordering van circa 15 miljoen euro op de grootaandeelhouder en nog circa 100 miljoen aandelen en 17,7 miljoen warrants Tulip. Dit jaar is de koers van Tulip overigens zodanig opgelopen dat alleen het aandelenpakket ter waarde van 29 miljoen euro al bijna de gehele beurswaarde van Begemann vertegenwoordigd.

Voor de nog zittende aandeelhouders is het dus lucratief om zo snel mogelijk tot liquidatie over te gaan, zodat de vordering en de aandelen Tulip uitgekeerd kunnen worden. De nieuwe bestuurder Alkemade kon tijdens de vergadering echter weinig vorderingen melden. Hij moest zich eerst nog inlezen in de dossiers. Er zijn nog enkele knelpunten voordat overgegaan kan worden tot liquidatie. Alkemade zegde wel toe dat er uiterlijk rond begin april meer duidelijkheid via een persbericht zou komen.

Het grootste knelpunt is de claim van 4,4 miljoen euro van Bresser Management. Alkemade had zich nog niet goed verdiept in de zaak, maar uit alles bleek dat hij heel anders tegenover de claim staat dan het oude management. Terwijl voorganger Tjerk Westerterp nog meldde dat de claim van Bresser geen enkele grond had, wil Alkemade na de analyse van de advocaten het liefst zo snel mogelijk schikken om daarna tot liquidatie over te gaan. Een alternatief plan om Bresser een bankgarantie te geven en direct een deel uit te betalen aan de aandeelhouders werd door Alkemade niet ondersteund. Een bankgarantie was volgens hem een soort schulderkentenis en zou negatief kunnen werken in de mogelijke procedure tegen Bresser. Hierdoor moeten beleggers wachten op een mogelijke uitspraak of schikking in de Bresser-zaak voordat er geld uitgekeerd zal worden.

Op de vraag van de VEB of Begemann al contact had gehad met Tulip antwoordde Alkemade negatief. Hoewel de bezittingen van Begemann grotendeels afhangen van de waarde van de Tulip-aandelen, wilde hij niet actief zijn of worden als grootaandeelhouder. Zijn voorganger Westerterp was ook al inactief en heeft nagelaten essentiële informatie op te vragen bij Tulip. Dit werd nog eens bevestigd door de toelichting van Holsboer, de afgetreden commissaris die was benoemd door de Ondernemingskamer. Op de vraag of Begemann zelf niet veel actiever achter de informatie had moeten gaan als grootaandeelhouder van Tulip antwoordde Holsboer dat ze precies dit punt subtiel in hun verslag hadden opgeschreven. Een subtiel maar helder antwoord, dat Westerterp zich duidelijk aan mag trekken.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net