VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rodamco Europe past zich aan

In de buitengewone aandeelhouders-vergadering van Rodamco Europe kwamen de nieuwe corporate-governancestructuur, de wijzigingen van de statuten en samenstelling van bestuur en raad van commissarissen aan de orde. Het Franse vastgoedconcern Unibail heeft na een bod van 0,5223 aandelen Unibail voor 1 aandeel Rodamco 95,7 procent van de aandelen Rodamco in handen gekregen.

Algemeen directeur Poitrinal van Unibail was met dat pakket aandelen aanwezig in de vergadering. De uitslag van de stemmingen stond daarmee vast. Informatief was de vergadering wel nuttig voor de aandeelhouders. Zo gaat de onderneming naast investeringen in Europa ook markten buiten Europa betreden. Men wil vragen van internationale topretailers naar goede locaties waar dan ook, beantwoorden door een uitgebreide portefeuille van winkelcentra aan te bieden.

Rodamco is meer een beleggingsfonds, terwijl Unibail vastgoedobjecten ontwikkelt. Men heeft huurovereenkomsten met ruim zevenduizend ondernemers en de winkelcentra trekken ruim zevenhonderd miljoen bezoekers per jaar. Samen zijn zij met 21 miljard euro de grootste vastgoedbeleggers van Europa. Synergievoordeel is er uit de overname weinig te behalen. Op de vraag van de VEB over de ontwikkelingen in Rusland, waar Rodamco in Moskou een groot project heeft, terwijl veel zaken daar op een drama uitlopen, werd geantwoord dat men zich goed ingedekt acht tegen corruptie en het politieke risico. De rendementen die daar gemaakt worden zijn hoog, afgewogen tegen het risico.

Op de vraag wat de invloed van de stijging van de rente op het rendement en het winstdoel voor 2007, een stijging van de winst per aandeel van 15 procent, deelde ceo Van Rossum mee dat ruim 80 procent gefinancierd is met langlopende leningen en de invloed dus beperkt is. Vastgoed presteert slecht op de beurs en daar heeft het aandeel, sinds het bod van Unibail, een flinke klap van gekregen. Nu meer dan 95 procent van de aandelen Rodamco in handen is van Unibail-Rodamco verdwijnt de notering op de beurzen van Frankfurt, Parijs, Brussel en Amsterdam. De 4 procent minderheidsaandeelhouders die nog niet omgeruild hebben, zullen binnenkort op een correcte manier aangesproken worden. Het aandeel Unibail-Rodamco staat optisch zo hoog dat de VEB een splitsing die het aandeel in lijn brengt met de gemiddelde AEX-koers, als voorstel voor de volgende aandeelhoudersvergadering inbracht.

Het aantal leden van de raden van bestuur en commissarissen wordt verlaagd naar respectievelijk twee en drie leden. De drie commissarissen Poitrinal, Van Rossum en Steiniger zitten tevens in de remuneratie-, audit- en c.g.-commissie. Voorzitter Van Oordt wilde de vergadering in de Engelse taal houden, waartegen de VEB beargumenteerd bezwaar maakte. De vergadering stemde daarna in met het Nederlands als voertaal.