VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Met Fransen de Britten voorbij

Rodamco Europe, het grootste winkelfonds van continentaal Europa, heeft weer een bijzonder goed jaar achter de rug. Het totaal rendement voor de aandeelhouders is in 2006 uitgekomen op 48 procent, te verdelen in het directe resultaat (5,5%), de waardestijging van het vastgoed (15%) en in de beurswaardering (27,5%). Als gevolg van de grote vraag naar vastgoed noteert het aandeel 32 procent hoger dan de intrinsieke waarde (2005: 16%).

Ceo Maarten Hulshoff noemde dit een "gezonde premie". Dit typeert ook wel de gedachtegang binnen Rodamco Europe: niet de algemene vastgoedhype zorgt voor de premie op de intrinsieke waarde, maar de waardering die de markt heeft voor de goede vooruitzichten voor Rodamco Europe. Onderdeel van die goede vooruitzichten is de projectenpijplijn van 2,6 miljard euro. Nieuw in deze pijplijn is het winkelcentrum Metropolis in Moskou, de tweede winkelstad van continentaal Europa. Omdat volgens sommige definities Rusland niet tot Europa behoort, heeft Rodamco Europe een statutenwijziging voorgesteld om de beperking van de geografische regio tot Europa te schrappen.

Met de op 11 april aangekondigde fusie met het Frans Unibail verdubbelt Rodamco Europe in omvang, passeert daarmee twee Britse winkelfondsen en kan zich nu het grootste Europese winkelfonds noemen. Hulshoff geeft aan dat voor Rodamco de bewezen expertise van Unibail in vastgoedontwikkeling belangrijk is. Voor Unibail is het Europese netwerk van Rodamco een aantrekkelijk aspect van de fusie.

Over de voorgenomen fusie zelf werden geen vragen gesteld. Wel over de afvloeiingsregeling van Hulshoff. In het jaarverslag stond namelijk dat hij in geval van fusie recht heeft op het gemiddelde van zijn beloning van de afgelopen drie jaren. Deze formulering is één op één overgenomen uit zijn arbeidscontract. Het persbericht over de voorgenomen fusie meldde echter dat Hulshoff niet eenmaal, maar driemaal die gemiddelde jaarbeloning (vast + kortetermijnbonus) krijgt.

De vertegenwoordigers van PGGM en ABP hebben hierover de commissarissen en de accountant stevig aan de tand gevoeld. President-commissaris Van Oordt zat er duidelijk mee in zijn maag. Na het uitgebreid betuigen van spijt, heeft Van Oordt aangeboden om "op zijn knieën" naar de vertegenwoordigers van de pensioenfondsen te gaan om boete te doen voor deze collectieve leesblindheid. PGGM en ABP die in 2006 samen 800 miljoen euro hebben verdiend aan hun belegging in Rodamco, waren ook genereus en hebben de decharge van de commissarissen niet geblokkeerd.