VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Keuze voor winkels succesvol

De strategie van Rodamco Europe om de beleggingen van kantoren naar winkelcentra en winkels te verschuiven is succesvol geweest. Door deze omschakeling is de portefeuille beter bestand tegen economische tegenslagen. Maakten in 1993 winkels nog slechts 25 procent uit van de vastgoedportefeuille, nu is het aandeel gegroeid tot 87 procent.

De netto huuropbrengsten stegen met 9,5 procent. Ook het herwaarderingsresultaat steeg aanzienlijk omdat de afwaardering op de kantoren verre werd overtroffen door de waardestijging van de winkels. Hierdoor nam de totale nettowinst met 65 procent toe. Vooral in Scandinavië en Spanje steeg de gemiddelde huur aanzienlijk. De bezettingsgraad van de hele portefeuille is 97 procent. Nauwelijks lager dan in 2003.
Deze gegevens presenteerde bestuursvoorzitter Maarten Hulshof vol trots aan het begin van de aandeelhoudersvergadering.

Voor 2005 is Hulshof iets voorzichtiger. Hij verwacht een stijging van het directe resultaat met 3 à 5 procent. Vooral door projecten die in 2005 en 2006 nog uit de pijplijn komen, zal het aandeel van de winkelcentra verder toenemen. Een groei van de huursom met potentieel 20 procent is van deze nieuwe projecten te verwachten.
Interessant was de presentatie van afzonderlijke kostencategorieën als percentage van de bruto huuropbrengst. Hieruit bleek dat het huurverlies door kortingen en leegstand, waaronder begrepen die van de kantoren, in de afgelopen jaren steeds onder de 6 procent is gebleven. De meeste andere beleggingsmaatschappijen geven deze gegevens niet. Vergelijking is derhalve niet mogelijk. Wel duidt het percentage erop dat het bedrag aan kortingen en huurvrije perioden niet hoog is. Negatief blijft de impact van de kantoren. Vooral in Nederland drukken zij de opbrengst. Gelukkig gaat de verkoop door. Binnenkort zal Mecc in Maastricht uit de boeken verdwijnen. Nu de Amsterdamse kantoren nog.

De voorzitter van de raad van commissarissen deelde aan het begin van de vergadering mee dat Okkens tot vice-voorzitter van de raad en tot voorzitter van de remuneratiecommissie was benoemd. Hiermee was een van de in het jaarverslag genoemde afwijkingen van de corporate-governancecode opgeheven. Een ander belangrijk punt was het remuneratiebeleid. Dit beleid is in de vergadering van 2004 goedgekeurd. Tijdens deze vergadering zegde de voorzitter van de remuneratiecommissie toe dat er iedere twee jaar een review komt. De uitkomst hiervan zal in de volgende aandeelhoudersvergadering aan de orde komen. Op een vraag of de raad de redelijkheidstoets kent, werd geantwoord dat de raad een discretionaire bevoegdheid heeft en dus op grond hiervan kan afwijken van de uitkomst van de berekeningen.