VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Liever dividend dan code!

Rodamco Europe is met een vastgoedportefeuille van
zeven miljard euro het grootste winkelfonds in Europa. De beleggingen bevinden
zich voornamelijk op dominante locaties in belangrijke Europese steden. De
thuismarkten, waar het geïnvesteerde vermogen hoger is dan een miljard euro,
zijn Nederland, Zweden, Frankrijk en Spanje.

In het informatieve jaarverslag en de presentatie van CEO Maarten Hulshof
wordt de nadruk gelegd op de nettowinststijging van 7,7 procent en de
omzetstijging van 4,4 procent, de positieve aspecten van 2003. Dat van die
winststijging al 7,3 procent was gerealiseerd door een besparing van 21 miljoen
euro aan rentelasten dankzij een aandelenemissie in 2002, krijgt veel minder
aandacht. Het verwateringseffect verklaart ook de daling van de winst per
aandeel met 3,4 procent. In 2003 is daardoor maar 0,4 procent, ofwel een miljoen
euro, extra verdiend.

Op de vraag van de VEB naar de oorzaak van de geringe verdienste in 2003 en
de hoge prognose van de nettowinststijging in 2004, verwees Maarten Hulshof naar
de huurbrug. In de huurbrug wordt een overzicht gegeven van de stand van de
huurcontracten aan het begin van het jaar, de mutaties in het jaar en de stand
aan het einde van het jaar. De tegenvallende resultaten in 2003 worden
veroorzaakt door de timing van de investeringen en de desinvesteringen. In het
eerste kwartaal van 2003 zijn bijvoorbeeld hoogrenderende kantoren verkocht en
per 31 december 2003 is voor 323 miljoen euro het Donauzentrum in Wenen gekocht.

Dit verklaart dat bij een toename van het onroerend goed in exploitatie met
zeven procent en een inflatie van drie procent, de bruto huuropbrengst niet met
tien procent, maar slechts met 4,4 procent is gestegen. Ook verklaart dit de op
het eerste gezicht gedurfde winstprognose van vijf procent voor 2004. Hiervan
draagt alleen al het Donauzentrum dat per 31 december 2003 wordt geëxploiteerd,
al de helft bij. De andere 2,5 procent, of omgerekend 7,5 miljoen euro, moet dan
met de resterende portefeuille van 6,7 miljard euro worden verdiend. Een minder
gedurfde, maar een beter bij de aard van de onderneming passende
doelstelling.

Tijdens de vergadering heeft de voorzitter van de raad van commissarissen,
R.F.W. van Oordt, de corporate governance structuur gepresenteerd. Uit de
genomen besluiten en het feit dat de voorzitter van de raad van commissarissen
de presentatie voor zijn rekening nam, blijkt dat Rodamco Europe daadwerkelijk
tot de kopgroep van de ondernemingen wil behoren, die de code-Tabaksblat
implementeert.

Vanuit de aanwezige aandeelhouders was er echter meer interesse in het
dividend dan in de code. Het grootste rumoer werd veroorzaakt door de
vertegenwoordigers van de Amerikaanse aandeelhouders die zich op de verkeerde
momenten wilde onthouden of tegenstemmen. In de geest van de code-Tabaksblat
heeft Van Oordt dit soepel opgelost door een aantal agendapunten voor een tweede
keer in stemming te brengen.