VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uitzonderlijk jaar

Voor het eerst sinds jaren voerden in de jaarvergadering van de Koninklijke in het Circustheater geen vertegenwoordigers van binnen- of buitenlandse actiegroepen het woord. Er was wel een nieuwtje: voor het eerst was gebruik gemaakt van de mogelijkheid van proxy voting. Niet minder dan circa twaalfduizend aandeelhouders hadden dat gedaan (waarvan slechts een zeer klein deel uit Nederland), ruim anderhalf procent van het totale aantal aandeelhouders dat op 740.000 wordt geschat. De door hen afgegeven steminstructies vertegenwoordigden, tezamen met de stemmen van de ruim 500 zelf aanwezige aandeelhouders 17 procent van het aantal uitstaande aandelen.

President-directeur Jeroen van der Veer sprak in zijn inleiding van een uitzonderlijk jaar voor de Koninklijke/Shell groep. De resultaten bereikten een recordhoogte, enerzijds dankzij externe omstandigheden, anderzijds echter ook door eigen prestaties. Het eerste kwartaal 2001 betekende opnieuw een record. De belangrijkste externe factor was de sterke stijging van de overigens zeer volatiel blijvende prijs van ruwe olie tot het drievoudige van het dieptepunt van anderhalf jaar tevoren. Daarbij kwam het herstel van de marges in de raffinage-industrie op alle markten. Daartegenover daalden overigens de verkoopmarges van olieproducten en de marges in de chemische industrie, omdat de inkoopprijzen in de sterk concurrerende markt sneller stegen dan de verkoopprijzen.De meest in het oog springende interne factor was het succes van het programma van jaarlijkse kostenreductie. De in 1998 gestelde doelstelling voor eind 2001, ruim een jaar geleden al fors aangescherpt, werd al in 2000 gehaald en is inmiddels flink verder verhoogd. Desgevraagd zei van der Veer, dat de kostenvermindering op de hele groep betrekking heeft. Opzet is in alle segmenten de beste operator te zijn. Dat betekent overigens wel dat op sommige punten er nog harder tegen aan gegaan moet worden. De investeringen waren beduidend lager dan in voorgaande jaren. Geen aantasting van de groei, zo zei van der Veer. Dit jaar wordt weer veel meer geïnvesteerd (in olie, gas en het hele verdere traject), vrijwel evenveel als de totale recordwinst van vorig jaar, met behoud van de investeringsdiscipline. Deze speelt in het kostenreductieprogramma ook een belangrijke rol.In antwoord op vragen over enkele joint ventures zei van der Veer, dat Shell vorig jaar 50 procent van de Duitse benzineketen DEA(RWE) heeft verworven, om te zetten in een meerderheidsbelang met een optie op de rest. Ook het zonne-energieproject met Siemens en EON (Aral) behelst een optierecht op overname. Met Texaco zijn besprekingen begonnen over de joint ventures Equilon en Motiva (verkoop van olieproducten in de VS). Van der Veer verwacht niet, dat na de ontvlechting Shell terug is bij af, veeleer het tegendeel: een veel sterkere marktpositie. Over het niet geaccepteerde bod op de Amerikaanse gasproducent Bassett zei van der Veer desgevraagd, dat dit bedrijf weliswaar goed in de strategie van meer gasreserves had gepast, maar niet tot elke prijs. We hebben voor acquisities wel drang, maar geen dwang. Bovendien zou het slechts 3 procent aan de totale gasreserves van Shell hebben toegevoegd.Afzonderlijk punt van de agenda was vermindering van het geplaatste kapitaal met de sinds 8 februari tot op de dag van de vergadering ingekochte aandelen. Ruim 17,6 miljoen (0,8 procent van het aantal uitstaande aandelen), zo deelde president-commissaris Lo van Wachem mede. Beoogd wordt dit jaar maximaal 3 procent in te kopen. Zustermaatschappij Shell Transport doet hetzelfde. Van der Veer merkte op dat de inkoop de winst per aandeel verbetert en Shell beter in staat stelt het dividendbeleid voort te zetten (minimaal de inflatie bijhouden).