VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuw bestuur

Tijdens de zeer goed bezochte jaarvergadering gaf president-commissaris Bemelmans een toelichting op de opvolging van bestuursvoorzitter Bernard ten Doeschate. Per 9 mei 2009 zullen uit de eigen organisatie de heren Van der Scheer, Linnenbank en mevrouw Ten Dijk-Van Diermen worden benoemd als driehoofdige directie. Ten Doeschate is de belichaming geworden van Reesink en wordt op handen gedragen door de aandeelhouders. Zijn kwaliteiten en ervaring waren volgens de raad van commissarissen zowel intern als extern niet in één persoon te vinden.

Koninklijke Reesink verdient de kost (letterlijke tekst jaarverslag!) op diverse handelsfronten. Zij beleveren de doe-het-zelfmarkt, industrie, bouwnijverheid alsmede de agrarische en groenvoorzieningsector. 2007 verliep bijna zoals gewenst. De omzet steeg met 9 procent autonoom. Hoe de resultaatontwikkeling is per sector houdt de onderneming al jaren verborgen, ondanks aandringen van de VEB, omdat de cijfers concurrentiegevoelig zouden zijn. In de retailsector is de markt moeilijk en wordt nagedacht over hoe de rentabiliteit verbeterd kan worden. Ook het samengaan met derden behoort tot de mogelijkheden.

De VEB is al jaren tegenstander van certificering en heeft dit bij Reesink opnieuw ter sprake gebracht. Door de ervaring met de bijna overname door Van Herk een paar jaar geleden is afschaffing bij Reesink niet bespreekbaar. Op de suggestie om dan ten minste jaarlijks een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen, werd ook afwijzend gereageerd, gezien de vermeende beperkte belangstelling die de volgend jaar aftredende commissaris Bemelmans elders heeft ervaren. Opmerkelijk, want in de huidige tijdsgeest rond zeggenschap van kapitaalverschaffers is het houden van een jaarlijkse vergadering van certificaathouders waarin het bestuur van het administratiekantoor verantwoording aflegt over haar functioneren, toch wel een minimum vereiste. Bovendien was in de vergadering van certificaathouders van Wessanen in 2005, toen afschaffing van certificering nota bene op de agenda stond, liefst 35 procent van het kapitaal aanwezig.

De VEB heeft zich onthouden van stemming bij de herbenoeming van commissaris Van Weerden omdat Van Weerden gezien zijn functie bij het administratiekantoor niet als onafhankelijk kan worden beschouwd. De VEB keerde zich fel tegen de statutenwijziging waarmee Reesink vooruitloopt op een eventuele wetgeving inzake het agenderingsrecht. In de huidige situatie is er een agenderingsdrempel bij 1 procent bezit van de aandelen. Volgens een conceptwetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, zou deze drempel naar 3 procent kunnen gaan.

Omdat door deze statutenwijziging de medezeggenschap van de aandeelhouder wordt teruggebracht, heeft de VEB aangedrongen op heroverweging. Helaas steunde alleen de Stichting Rechtsbescherming Beleggers dit. Bemelmans wilde na een intensieve en langdurige discussie graag nog even kwijt dat de VEB en de Stichting Rechtsbescherming Beleggers zich vervreemden van hun eigen leden als ze zich te veel focussen op zaken als afschaffing van certificering en agenderingsrecht.