VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Naar Alternext?

Het Administratiekantoor (AK) van handelshuis Reesink belegde een vergadering van certificaathouders om hen te polsen over het voorstel van de directie om de beursnotering aan Euronext Amsterdam te beëindigen. Dit voorstel staat op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering van 10 mei aanstaande en het AK wil zijn standpunt pas bepalen na evaluatie van de in de certificaathoudersvergadering vernomen argumenten.

Voorzitter Van der Weerden liet eerst directeur Bernard ten Doeschate toelichten waarom hij voorstelt de huidige beursnotering te beëindigen. Ten Doeschate is ervan overtuigd dat de nieuwe boekhoudregels IFRS de uitoefening van zijn vrije ondernemerschap, en daarmee de belangen van Reesinks aandeelhouders, schaden. Hij noemde in hoofdzaak drie consequenties van IFRS. De grotere transparantie van vermogensstructuur en stille reserves juicht hij toe. Met een tweede aspect is hij ongelukkig. IFRS verlangt dat per segment van Reesink’s activiteiten omzet en winstgevendheid worden uitgedrukt in cijfers.
Ten Doeschate acht het schadelijk voor zijn onderhandelingspositie bij inkoop én bij verkoop én uit concurrentieoverwegingen, als buitenstaanders veel inzicht wordt verschaft in kostprijzen en marges. Een derde aspect acht hij eveneens zeer hinderlijk: de vertekening van de gemaakte winst door de verplichting om als kostprijs de historische inkoopprijs te hanteren. Reesink acht het gezonder een winst te verantwoorden die wordt gecalculeerd op basis van vervangingswaarde. Volgens de vertrouwde Nederlandse regels werden in 2004 en 2005 nettowinsten geboekt van 4,24 en 4,71 euro per aandeel, wat overeenstemt met de beleving bij Reesink dat 2005 een beter jaar was dan 2004. Volgens IFRS daalde de nettowinst per aandeel van 6,84 in 2004 tot 4,96 euro in 2005!

Ten Doeschate’s uitgangspunt blijft de vrije verhandelbaarheid van certificaten. Zijn voorkeur gaat uit naar een notering op Alternext, een nog op te starten Euronext-beurs voor bedrijven die notering wensen, maar niet aan bepaalde voorwaarden kunnen of willen voldoen en waar geen verslag op basis van IFRS-regels wordt verlangd. De overstap naar Alternext is alleen te maken als minstens 95 procent van de genoteerde (certificaten van) aandelen wordt aangemeld. Een alternatief is dat Reesink als verdwijnende vennootschap juridisch zal fuseren met een nieuw op te richten vennootschap, waarna certificaten van aandelen in deze nieuwe vennootschap aan Alternext genoteerd zullen worden. Doordat in die variant Reesink zal ophouden te bestaan, zal ook de huidige notering eindigen. Voor dit veel duurdere alternatief is slechts een gewone meerderheid van stemmen nodig.

De aanwezige certificaathouders (15,4%) uitten vele ‘mitsen en maren’. Niemand was echter tegen, er leek veel instemming met het standpunt van de directie te bestaan. Overigens stelt Ten Doeschate vast te houden aan het voldoen aan de corporate governance code. De VEB vroeg om de zeer matige ontwikkeling van omzet (+13% in tien jaar) en nettowinst per aandeel (van 5,76 naar 4,96 euro in tien jaar) te verklaren en te extrapoleren naar de toekomst. Ten Doeschate bleek ervan overtuigd dat als Reesink de efficiëntere behuizing in Apeldoorn zonder slepende schermutselingen met de gemeente had kunnen betrekken, al eerder betere resultaten geboekt zouden zijn. Verder (toekomstverwachtingen!) mocht hij van de voorzitter niet gaan.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net