VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Akkoord met beursexit

Tijdens de zeer goed bezochte jaarvergadering geeft bestuursvoorzitter Bernard ten Doeschate op zijn 57e verjaardag een toelichting op het voornemen om Euronext te verlaten. "Wij worden handelaren met draad aan de poot", aldus de nooit één woord Frans sprekende directie. "Door de strenge regelgeving worden wij verplicht om per segment te rapporteren en bij onze berekening van de winsten mogen wij niet uitgaan (bij de inkoop en verkoop van onze grondstoffen) van de vervangingswaarde."

Nog voor de zomer hoopt Reesink, leverancier van onder meer tuingereedschappen en tractoren, genoteerd te staan op de nieuwe beurs Alternext, waar de regelgeving minder steng zal zijn. Het voorstel werd na een langdurige bespreking bij acclamatie aanvaard, onder nadrukkelijke voorwaarde dat de overige verslaggeving, waaronder de corporate governance, en de communicatie met de aandeelhouders op hetzelfde niveau zal worden gehouden. Reesink zal wellicht de eerste zijn die op deze beurs wordt genoteerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat er meer bedrijven zullen volgen, die de strenge regelgeving zoals IFRS als een te zwaar juk ervaren.

Ten Doeschate opende de vergadering met nieuws. Reesink wil de vertegenwoordiging van Deutz tractoren in Nederland overnemen van Sieberg uit Ede. Met deze vertegenwoordiging is een jaaromzet van ruim 10 miljoen euro gemoeid. Reesink kijkt voor het eerst sinds een aantal jaren terug op "een ronduit goed verlopen eerste kwartaal". Voor het eerst kwam Reesink ook met een winstverwachting. Eerder stelde het bedrijf nog "ondanks nog steeds niet lekkere marktomstandigheden" met vertrouwen uit te zien naar de komende jaren. "Wij verwachten dat 2006 een wederom hoger resultaat gaat kennen", aldus het bedrijf nu.

Reesink is in een al jaren voortdurende procedure met de gemeente Apeldoorn verwikkeld. De directie is van mening dat de tegenvallende omzet- en winstontwikkeling over een reeks van jaren het gevolg is van de vertraging van de verhuizing naar een efficiëntere behuizing in Apeldoorn. Inmiddels heeft de door Reesink ingehuurde professor Joling becijferd dat de schadeclaim 45 miljoen zal worden. Frappant was dat de gemeente Apeldoorn tijdens de jaarvergadering in de zaal als toehoorder aanwezig was.

Na het mislukte vijandig bod van 70 euro van Van Herk is niets meer vernomen van de vastgoedmagnaat, maar ondertussen heeft de koers wel de hoogte van ongeveer 100 euro bereikt die Ten Doeschate noemde tijdens die ontwikkelingen.Reesink is Benard ten Doeschate en omgekeerd. Een eigenzinnige, ongepolijste leider die al ruim twintig jaar aan het roer staat en nog lang niet klaar is. Op de vraag hoe desondanks de eventuele opvolging is geregeld, zei president-commissaris Bemelmans dat daarover wordt nagedacht binnen de raad. Wellicht iemand vanuit de eigen organisatie, aangevuld met opleidingstrajecten. Voorlopig is het echter nog niet aan de orde.