VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kleine winststijging bij gelijke omzet

Reesink’s handelsondernemingen leveren uit voorraad een breed scala producten voor onder andere Doe-het-Zelfwinkels, walserijproducten, machines en gereedschappen voor de groene sector en een complete lijn tractoren en grondverzetmachines. 2002 was een moeilijk jaar. Het eerste halfjaar ging redelijk, in het derde kwartaal werd echter weinig uitgeleverd en de kleine opleving in het vierde kwartaal werd niet gecontinueerd.

Reesink Staal had last van minder investeringen in de staalconstructies en hevige prijsconcurrentie. Kamps de Wild en Reesink Technische Handel beconcurreren elkaar in de groene sector, doch dat houdt beide dochters scherp. Kamp de Wild Machinefabriek werd in 2002 tegen boekwaarde afgestoten. De afzet van grondverzetmachines loopt niet goed en was in 2002 verlieslatend. Er wordt gekeken of deze, pas in 1999 aangetrokken, bezigheid niet moet worden afgestoten. Dutec, leverancier van technische handelsgoederen, raakte grote klanten kwijt. Deze oude klanten kunnen door hun grootte nu rechtstreeks bij de fabrikanten bestellen. Desondanks voldoet Dutec nog steeds aan de gestelde criteria. Reesink Retail, leverancier voor Doe-het-Zelfzaken, kon een fractioneel hogere brutowinst behalen. Interlogica, verlener van logistieke en automatiseringsdiensten aan Reesink’s dochters, werkte conform de gestelde eisen.
Tijdens de vergadering werd veel aandacht geschonken aan de nieuwbouw in Apeldoorn. De voortgang is iets vertraagd, terwijl ook de verhuizing van Interlogica aanzienlijke vertraging opliep. De directeur verzekerde de aanwezigen nogmaals dat er in het nieuwe pand veel efficiënter gewerkt zal worden, dan in de “oude troep” in Zutphen, maar dat niemand van het personeel al dan niet gedwongen ontslagen zal worden.Deze efficiencyvoordelen zullen pas in de toekomst vrijvallen door natuurlijk verloop en vrijwillige ontslagneming.
Ook de Pensioenstichting Reesink kreeg zeer veel aandacht. Reesink heeft altijd zijn premie betaald en uit het fonds nooit geld gehaald. Nu de dekkingsgraad rond honderd procent schommelt, zijn de premies verhoogd voor zowel werkgever als werknemers en is de indexering niet toegepast. Er werd gevraagd om bijstorting door Reesink, doch de onderneming weigert, omdat zij ook in de goede beleggingsjaren, steeds voor honderd procent aan haar verplichtingen heeft voldaan.
Aan de mensen achter de tafel werd gevraagd om een schatting te geven van de grootte van de schadevergoeding, door de gemeente Apeldoorn te betalen, en de boekwinst bij verkoop van de panden in Zutphen. De president-commissaris noemde de som van beide regelmatig de “worst”. Eerst moeten alle kosten en investeringen van de verhuizing betaald worden en als er dan nog een “grote en dikke worst” overblijft, zal er een “plak” naar de pensioenstichting gaan.
Op het acquisitielijstje staan een binnenlandse handelaar in industriële verbruiksgoederen met enige tientallen miljoenen omzet en ketens van Doe-het-Zelfwinkels. Indien zich acquisities voor gaan doen, kan door de zeer sterke balansverhouding (solvabiliteit 55%, schuldratio 0,1, rentedekking 4,2) een emissie plaats vinden of makkelijk vreemd vermogen worden aangetrokken. Deze financiering kan, indien nodig, ook gebruikt worden voor de nieuwbouw in Apeldoorn.Na de vergadering werd een persbericht uitgedeeld met als titel: “Een teleurstellend eerste kwartaal 2003”. Dit komt door de aanhoudende economische malaise en doordat de verhuizing van een deel van het bedrijf erg tegenviel, ondanks alle goede voorbereidingen. Het resultaat van 2002 zal zeker niet gehaald worden.