VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Lonkt naar groter

Wat opvalt bij het bovenstaande overzicht is de toegenomen winst per aandeel. Reesink heeft 12 procent van de uitstaande aandelen ingekocht, wat uiteraard een positief effect heeft op de resterende uitstaande aandelen. Daarnaast is er een vrijval van voorzieningen van 2,5 miljoen euro. Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is dus aanzienlijk achtergebleven bij het vorige boekjaar. Per 1 juli van het verslagjaar zijn de technische handelsactiviteiten voor de sanitair- en verwarmingsinstallatiebedrijven van Reesink Retail beëindigd. Te veel aanbieders en te lage marges.

Wel zit er enige groei in de afzet naar klus- en servicebouwmarkten vooral door het ontwikkelde Fixet-winkelconcept. Reesink houdt zich bezig met een breed scala handelsactiviteiten. Reesink Staal handelt in gewalste basismaterialen, zoals balken, buizen, stafstaal, strippen, profielen en platen. Door bewerkingen, zoals zagen, snijden, stralen en conserveren wordt waarde toegevoegd. Interlogica verleent logistieke en automatiseringsdiensten ten behoeve van andere Reesink bedrijven.

In het voorjaar waren er grote problemen met de logistieke afhandeling van orders van Reesink Retail. Een en ander hangt samen met de vestigingslocatie in Zutphen, weliswaar een prachtige locatie aan de IJssel, maar meer industrieel erfgoed dan werkbare magazijn locatie. Reesink Technische Handel en Kamps de Wild leveren bos- en parkmachines en werktuigen aan de agrarische sector. Daarnaast wordt nog steeds een assortiment tuingereedschappen geleverd onder de merknaam Hendrik-Jan de Tuinman. Kamps de Wild startte in 1999 met het importeurschap van Hyundai grondverzetmachines. Naast de genoemde artikelen leveren de ondernemingen van Reesink nog buizen en hulpstukken, aandrijftechniek- en pneumatiekonderdelen en -systemen, sanitair en installatiematerialen, draadmateriaal en bevestigingsmiddelen, ijzerwaren, verven lijmen en kitten, elektrotechnische producten en verlichting, huishoudelijke artikelen en gereedschappen. Voor de noodzakelijke uitbreiding en verbetering van de huisvesting is in 1997 met de gemeente Apeldoorn een overkomst gesloten voor de levering van 12 hectare bouwgrond voor een prijs van 99 gulden per vierkante meter. Later wenste de gemeente en hogere prijs, maar het in de bodemprocedure recentelijk gewezen vonnis bepaalt dat Apeldoorn de aangegane verplichting dient na te komen.

Reesink wil binnen afzienbare tijd de eerste 6 hectare afnemen. Binnen enkele weken wordt de vergunningaanvraag voor de bouw van een groot centraal magazijn en kantoren bij de gemeente Apeldoorn ingediend. Het distributiecentrum wordt multifunctioneel ingericht. De investering is verrekening van de verwachte opbrengst van de Havenstraat begroot op ruim 12 miljoen euro. Een van de argumenten om de verplaatsing te realiseren is dat doorgaan aan de Havenstraat op termijn onmogelijk is en dit zou leiden tot de liquidatie van een groot aantal activiteiten van Reesink. Om de moed er in te houden hebben commissarissen en directie besloten een onveranderd dividend van 3,50 euro in contanten uit te keren. Reesink ondervindt uiteraard een nadelig effect op de omzet door de MKZ-crisis. Agrarische bedrijven in verschillende gebieden zijn niet benaderbaar, de afgelopen weken niet en er is ook nog geen uitzicht op welke termijn alle geruimde bedrijven weer kunnen opstarten. In het na de vergadering uitgereikte persbericht is de verwachting van het resultaat over het lopende boekjaar dan ook bijgesteld. De kans op het behalen van driekwart van het resultaat van het afgelopen boekjaar wordt geschat op 80 procent.