VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bijna gratis

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) van drukkerijconcern Roto Smeets de Boer (RSDB) had door het overnamebod van de investeringsmaatschappij van de Nederlandse miljonairs Hendrik van den Hombergh en Wim de Pundert (HHBV) een bijzonder karakter. HHBV biedt veertig euro per aandeel en waardeert RSDB daarmee op 131 miljoen euro.
Bestuursvoorzitter John Caris begon met het laatste nieuws dat HHBV momenteel nog in gesprek was met Groupe Maury. Deze partij moet gecombineerd met RSDB en Quebecor World (QWE) marktleider van Europa worden in het drukkerijsegment. QWE is de Europese tak van het Canadese Quebecor World.

De Canadezen moesten in maart 2008 uitstel van betaling aanvragen vanwege financiële problemen. Deze zoudenmede veroorzaaktzijn door het wegstemmen van de beoogde overname van QWE door aandeelhouders van RSDB in december 2007, zo werd aandeelhouders voorgehouden.In maart 2008 bracht HHBV een bod uit op QWE van 133 miljoen euro hetgeen liefst 101 miljoen euro lager is dan deeerdere overnamesom van 234 miljoen euro die RSDB voor QWE overhad.

De VEB stelde daarop direct de vraag of deze aanzienlijk lagere overnameprijs niet aantoontdat aandeelhouders terecht de overnameprijs als te hoog hadden bestempeld en weggestemd. Ook wilde VEB weten of RSDB zich niet de kaas van het brood had laten eten door HHBV en of Caris en zijncommissarissen wellicht hadden zitten slapen. Daarbij tekende de VEB overigens wel aan dat zij de strategische koers van Caris gericht op consolideren en volumegroei op zichzelf niet in twijfel trok. Caris hield echter staande dat het bod van 234 miljoen euro op QWE op dat moment een juiste prijs was. President-commissaris David Montgomery, die vorig jaar met zijn investeringsmaatschappij Mecom uitgeefconcern Wegener annexeerde, toonde zich een slecht verliezer. Aanvankelijk betoogde hij dat met deze overname een volstrekt andere strategie aan de orde was en vervolgens stelde hij dat het bespreken van de strategie niet op de agenda stond. Een agenda overigens die hij duidelijk zo snel mogelijk wilde afwerken.

Dit was de VEB toch te gortig. Caris was immers – terecht - zelf begonnen met het aan de orde stellen van de overname en van een gewijzigde strategie was geen sprake. Hetzelfde wordt immers nagestreefd, alleen met een andere partij aan het roer, aldus de VEB. Gelukkig sprong commissaris Han Noten te hulp en hij verklaarde dat enkele grootaandeelhouders (onder andere ING, Bestinver en Riva Investment hebben allen meer dan 12 procent van de aandelen) na december hadden aangedrongen op een verkoop van RSDB. Hierdoor was toch een iets andere situatie ontstaan waaraan Caris nog toevoegde dat hij na december 2007 diverse gesprekken gevoerd had met Quebecor. De Canadezen zagen RSDB echter niet meer als serieuze onderhandelingspartner.
Bestuur encommissarissen bevestigden dat zij in feite met de rug tegen de muur stonden door het aandringen van de grootaandeelhouders en het ontbreken van strategische alternatieven. Inmiddels heeft 80,7 procent van de aandelen zich akkoord verklaard met het bod van HHBV.
Hoewel gelet op het bovenstaande niet meer zo heel spannend stelde de VEB tijdens deze ava het wisselende beleid aan de orde. In 2007 zijn orders aan de concurrentie gelaten vanwege de te lage prijs die hierop bedongen kon worden. Na het afstemmen van de overname in december gaf Caris in <EM>Het Financieele Dagblad</EM> aan dat het nu `oorlog in de markt` zou worden en dat het beleid van RSDB gerichtzou zijn op volumegroei om het verloren marktaandeel te herstellen. Caris wist niet beter te antwoorden dan dat er nu een gewijzigde situatie was.“Soms doe je dit en dan weer dat”, was zijn weinig geruststellende antwoord.

Met de huidige moeilijke marktomstandigheden is het moeilijk om de gestegen grondstofprijzen door te berekenen aan de klanten. Veel familiebedrijfjes opereren in deze markt en kiezen voor het prijswapen om marktaandeel te behouden of uit te breiden. Als beoogd bestuursvoorzitter van de nieuwe combinatie gaf Caris aan dat herschikkingen binnen de landenorganisaties zullen plaatsvinden. Hij noemde dat vergroten en tegelijkertijd verkleinen teneinde de door hem bepleite verlaging van het drukvolume te realiseren. Alleen dan kan de prijserosie die de hele markt bedreigd tot staan gebracht worden.

De financiële situatie kenmerkt zich weliswaar door een sterke balans, maar operationeel zit RSDB in zwaar weer. De opbrengsten van de voorgezette bedrijfsactiviteiten daalden met 46,3 miljoen tot 485 miljoen, deels veroorzaakt doordat klanten zelf papier aanleveren. De nettowinst daalde van 7,7 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Kosten verband houdende met de geplande overname van QWE (onder andere advocaten en andere adviseurs), brachten een eenmalige last met zich mee van 7,5 miljoen euro. Slechts door de verkoop van vastgoed (3,1 miljoen euro) en dochterondernemingen (3,7 miljoen euro) kon het resultaat positief blijven. Het toekennen van een Europese subsidie van 9,9 miljoen euro is essentieel. Op vragen omtrent de status hiervan werd geantwoord dat dit nog niet definitief is toegekend. Het dividend bedraagt 1,76 euro per aandeel gelijk aan het dividend over 2006, maar wel elf eurocent meer dan de nettowinst per aandeel. Dit dividend wordt in mindering gebracht op het bod van 40 euro per aandeel.Caris was het niet eens met het gestelde dat dit dus een sigaar uit eigen doos was aangezien het dividend al twee jaar boven het beleid van de 40 procent norm ligt en voor het bod van HHBV was vastgesteld.

Conclusie is dat HHBVde winnaar is geworden. Zij krijgt - afgezet tegen de prijs die RSDB zelf bereid was te betalen voor QWE, RSDB bijna gratis.