VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ongewilde partij

Ondanks de negatieve ontwikkelingen bij drukkerij RSDB, was de stemming onder de aandeelhouders op de vergadering tamelijk gelaten. Niet alleen was het bedrijfsresultaat met 32 procent gedaald bij een marginaal afgenomen omzet, ook was RSDB er na een jaar niet in geslaagd zich van de beurs te laten halen middels een overname door een industriële partij. De verwachting was dat een beoogde overname zou resulteren in een prijs van 170 tot 175 miljoen euro. De partij waarmee RSDB in onderhandeling was, trok zich terug, mede door de verslechterende resultaten en vooruitzichten. Inmiddels is de marktkapitalisatie van RSDB teruggevallen tot minder dan 120 miljoen.

Bestuursvoorzitter Hans de Jong nam de verantwoordelijkheid voor het niet realiseren van een beursexit en trad uit eigen beweging af. Hij verscheen ook niet op de jaarvergadering, aangezien dat voor hem te emotioneel zou zijn na een 27-jarige carrière, zo verklaarde de eveneens scheidende president-commissaris Gerrit Lodewijk. Het andere bestuurslid, John Caris, fungeert voorlopig als bestuursvoorzitter; een opvolger voor Lodewijk was nog niet bekend. De beslissing van De Jong is minder moedig dan het lijkt. Zijn emotionele pijn zal verlicht worden met een gouden handdruk van drie jaarsalarissen, inclusief bonus. De VEB vroeg zich cynisch af of dit soort regelingen ook voor andere vrijwillig vertrekkende medewerkers van de onderneming gelden.

In zijn beschouwing over 2005 was Caris opvallend mild over de prestaties van RSDB. De onderneming was 2,5 procent meer gegroeid dan de markt en het bedrijfsresultaat werd gedrukt door een prijserosie van 13 miljoen euro, terwijl de gestegen energiekosten een negatieve bijdrage van 3,5 miljoen genereerden. Hij betitelde 2005 dan ook als een succesvol jaar, aangezien de resultaten (roe, roce, solvabiliteit, rentedekking) allemaal boven de doelstellingen waren. De VEB had begrip voor de moeilijke marktomstandigheden, maar vond het toch wel erg kras om 2005 succesvol te noemen: wellicht waren de doelstellingen niet uitdagend genoeg!

Caris was stellig in zijn verwachtingen: "vanaf 2006 wordt het een slagveld." Ondanks de verdere prijsdruk en de geschatte toename van de energiekosten met 45 procent in 2006, worden verliezen niet verwacht voor de komende jaren, gezien de door te voeren reorganisaties die moeten resulteren in lagere kosten. Veel duidelijkheid over de strategie kon Caris nog niet geven: die zal pas rond de halfjaarcijfers extern worden bekendgemaakt. Wel blijft RSDB een beursexit nastreven; een toenadering door Euradius – zoals eerder in de pers gemeld – werd ontkend. Het zal een behoorlijke uitdaging worden om een partij te vinden die RSDB wil overnemen voor een prijs die redelijk wordt gevonden door haar aandeelhouders. Zolang de moordende concurrentie in de sector aanhoudt, zullen beleggers de oorspronkelijke verwachting van een bod van ruim 50 euro een flink stuk moeten terugschroeven.