VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op zoek naar de uitgang

Meteen aan het begin van de vergadering werd meegedeeld dat RSDB (Roto Smeets De Boer) opdracht had gegeven om een eventuele beursexit te onderzoeken. Als redenen werden aangevoerd de benodigde managementaandacht, de verscherpte eisen, de kosten om op de beurs te blijven, de afnemende liquiditeit van het aandeel en de onwenselijke informatieverstrekking naar de concurrenten toe. Wie op een enorm tumult had gerekend, kwam bedrogen uit: de aanwezige aandeelhouders namen het bericht relatief gelaten voor kennisgeving aan.

Op vraag van de VEB bevestigde bestuursvoorzitter De Jong dat er in dit proces geen verschil in informatie en betrokkenheid was en zal zijn tussen de grootaandeelhouders, die bijna tweederde van de aandelen bezitten, en de kleinere beleggers. Verdere specifieke antwoorden wilde hij niet geven, behalve dat het bestuur geen aandelen RSDB bezit.

In geval van een exit verdwijnt de grootste Nederlandse drukker van de beurs. RSDB richt zich hoofdzakelijk op de massaconsumentenmarkt via de Print Productions business line. Het business-to-businessgedeelte (PlantijnCasparie) zal verder worden afgebouwd of verkocht. Ook ontwikkelt RSDB mediaconcepten via Media Partners, als deel van een verder uit te bouwen Marketing Communications business line.

Print Productions, waar het leeuwendeel van de omzet wordt geboekt, opereert in een markt die wordt gekenmerkt door overcapaciteit, prijsdruk en dalende marges. RSDB gaat deze uitdaging aan door juist extra investeringen in machines te plegen van rond 50 miljoen euro. De bedoeling is zo meer schaalgrootte per productielocatie te krijgen, waardoor de kostprijs omlaag kan en dat moet weer helpen om het marktaandeel te vergroten. RSDB streeft naar 10 procent rendement op geïnvesteerd kapitaal voor deze kapitaalsintensieve business.

De afgebouwde vestigingen van PlantijnCasparie waren verantwoordelijk voor 30 miljoen euro omzet. Hiervan kon 20 miljoen euro worden overgenomen door de overgebleven hoofdvestigingen van PlantijnCasparie. Er zouden zich diverse partijen hebben aangemeld voor een eventuele aankoop van PlantijnCasparie, waaronder branchegenoten en institutionele partijen. Transparantie hierover wilde De Jong niet geven, zelfs niet op het punt of er nog andere factoren naast een maximaal verkoopresultaat werden meegewogen. Wel zou het proces "on track" zijn.

Marketing Communications zal zowel autonoom als via acquisities gaan groeien; ook het (kleine) gedeelte van PlantijnCasparie dat zal worden behouden is in deze business line geplaatst. De Jong wilde niet veel zeggen over financiële doelstellingen; wel gaf hij aan dat in dit type business 12 procent return-on-sales normaal is.

Wat betreft de financiële resultaten zorgde de herstructurering in PlantijnCasparie (bijna 12 miljoen euro minder operationeel verlies dan in 2003) ervoor dat de winst met maar liefst 324 procent steeg, ondanks dat de totale omzet 2 procent daalde door de desinvesteringen. Wel moet worden vermeld dat het boekjaar 2004 een extra week kende, wat dus bijna 2 procent meer omzet opleverde dan 2003. Dit werd ook als verklaring gegeven voor de stijging van de handelsdebiteuren – klanten die dus pas in 2005 hebben betaald door late facturatie. Door de operationele kasstroom van 61 miljoen euro versterkte de balans verder en nam de solvabiliteit toe van 36,2 naar 39,6 procent.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net