VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Oorlog in drukkersland

Op de aandeelhoudersvergadering van 9 april was het oorlog tussen het bestuur van RSDB en haar grootaandeelhouders. Onder aanvoering van de vertegenwoordiger van grootaandeelhouder Riva, Mark van der Kallen, en diens advocaat Jerry Hof kreeg het bestuur het verwijt dat zij verkeerde beslissingen had genomen. Vooral de inkoop van eigen aandelen stuitte toen op fel verzet.

Deze aandelen werden door RSDB gekocht van voormalig bestuursvoorzitter Anne Ringsma die daarmee volgens Van der Kallen in het zadel werd geholpen om een concurrent van RSDB-dochter PlantijnCasparie op te zetten. Overigens is Van der Kallen zelf aandeelhouder en directeur van een andere concurrent van PlantijnCasparie: de Thieme Grafimedia Groep. Daarnaast uitte de grootaandeelhouders destijds kritiek op de slechte resultaatontwikkeling bij PlantijnCasparie in verhouding tot de concurrentie. Oorzaak hiervan was volgens de grootaandeelhouders de gebrekkige managementcapaciteit bij in elk geval PlantijnCasparie.

De vergadering van 12 september werd op verzoek van de grootaandeelhouders bijeengeroepen. Hoewel de kruitdampen van 9 april waren neergedaald, stonden de partijen nog steeds in stelling. Bestuursvoorzitter Hans de Jong verduidelijkte de strategie van PlantijnCasparie dat streeft naar kostleiderschap. Door het benutten van schaal- en synergievoordelen moet een structureel lagere kostprijs worden gerealiseerd. De eerder aangekondigde reorganisatie werpt wel haar vruchten af, maar is onvoldoende om de bestaande crisis te doorstaan om in 2004 operationeel winstgevend te zijn. Tijdens de vergadering kondigde RSDB dan ook een extra reorganisatieronde aan, waardoor per saldo 125 arbeidsplaatsen vervallen. Daarvoor wordt een extra voorziening van 6,1 miljoen euro voor belasting getroffen. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige zeer moeilijke marktomstandigheden gelijk blijven.

De Jong gaf toe dat de huidige zwakke resultaten bij PlantijnCasparie en de benodigde reorganisaties het gevolg zijn van het niet te vlug uit de startblokken komen bij veranderende marktomstandigheden. Daardoor heeft PlantijnCasparie business uit haar vingers laten glippen, aldus De Jong.Op de vraag van de VEB wat de resultaten bij de belangrijkste concurrenten over de afgelopen perioden waren, antwoordde bestuurder Marcus Bos dat een vergelijking moeilijk te maken was in verband met verschillende waarderingsgrondslagen.

Grootaandeelhouder Van der Kallen reageerde daarop door te stellen dat de concurrenten van PlantijnCasparie wel winst draaien. Verder concludeerde Van der Kallen dat de strategie van PlantijnCasparie niet verkeerd is, maar dat het schort in de uitvoering. Zo plaatste hij vraagtekens bij de synergie van PlantijnCasparie met de overige twee onderdelen van RSDB: rotatiedrukker Roto Smeets en MediaParnters. Ook concludeerde Van der Kallen dat de bezettingsgraad te laag is bij PlantijnCasparie als gevolg van het weglopen van klanten. Bos stelde daarbij dat de gemiddelde bezettingsgraad 80 tot 85 procent bedraagt, maar dat enkele onderdelen een volledige bezetting hebben. Ondanks de problemen bij PlantijnCasparie is De
Jong nog niet van plan om dit bedrijfsonderdeel te verkopen. Verkoop van PlantijnCasparie leidt op dit ogenblik tot aandeelhouderswaarde vernietiging, aldus De Jong.

Hoewel begin dit jaar nog werd gesteld dat het aantal commissarissen op vier zou blijven, bleek tijdens de vergadering dat het aantal toch met één wordt uitgebreid. Reden is dat commissarissen Busch en Brentjens in 2005 niet herbenoembaar zijn. President-commissaris Lodewijk kon niet aangeven over welke concrete eigenschappen de nieuwe commissaris dient te beschikken. Grootaandeelhouder Riva was verrast over deze aankondiging en gaf aan op dit ogenblik nog niet te weten welke kandidaat zij gaat aandragen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net