VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Intrinsiek hoger dan koers!

Bestuursvoorzitter Hans de Jong trapt af met het memoreren van de belangrijkste ontwikkelingen in het verslagjaar 2001. In een slechter economisch klimaat wordt minder geadverteerd en daar heeft een drukkerijconcern goed last van. Het papierverbruik bij Europese drukkerijen daalde in volume met 3,7 procent, bij RSDB met 2 procent. De verslechterde omstandigheden vertaalden zich vooral in margeverkleining. Het vierde kwartaal is gewoonlijk veruit het beste, dit jaar was het slechter dan de voorgaande kwartalen. Van de totaalomzet wordt 110,9 miljoen euro in het buitenland gerealiseerd, gerekend naar het adres waaraan gefactureerd wordt.

In 2001 zijn 380.000 aandelen ingekocht waardoor het resultaat per aandeel gunstig afsteekt bij de daling van het concernresultaat. RSDB voldoet aan de voorwaarden voor notering onder NextPrime. Aan de door NextPrime in 2004 verlangde kwartaalresultaten wordt gewerkt, aldus De Jong, die ervan uitgaat dat de beursnotering gewenst blijft. Bijzonder is namelijk dat 67,2 procent van de aandelen in vaste handen is (zes beleggingsfondsen met belangen van 7 tot 16%) wat bijdraagt aan geringe omzetten ter beurze. Daarbij komt dat de koers veel lager is dan het eigen vermogen per aandeel (zie boven). De beurswaarde is slechts 70 procent van de intrinsieke waarde van het bedrijf! Daarbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke onderwaardering in de balans van bedrijfspanden en -terreinen! In de loop van de vergadering vindt evaluatie plaats van alles wat met notering ter beurze van doen heeft.
De Jong meldde desgevraagd geen redenen te hebben om zijn in het verslag vermelde beoordeling van de markt “geen ruimte voor resultaatherstel in de eerste helft van het nieuwe jaar” te herzien. De rendementsdoelstelling van dit sterke en goed geleide bedrijf blijft onveranderd 16 procent van het geïnvesteerd vermogen, te bereiken in 2005.