VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Inkoop eigen aandelen

RSDB heeft een goed jaar achter de rug, zo bevestigde de heer De Jong, voorzitter van de RvB. Dit na opening van de vergadering van aandeelhouders en verwelkoming van de ca. 50 aanwezigen (vertegenwoordigend ca. 78 procent van het aandelenkapitaal) door de voorzitter van de RvC, de heer Lodewijk.

RSDB is met haar drie hoofdmerken, - Roto Smeets: consumenteninformatie(tijdschriften, vakbladen, catalogi),- PlantijnCasparie: Business To Business (drukwerk en content),- Media Partners: publishing services (consument en B2B, excl. voor derden),de grootste drukker van Nederland, met export naar en vestigingen in een aantal Europese landen. Er is een beperkt aantal grotere bedrijven in de sector, waarvan een aantal povere resultaten boekt. De lage beurswaardering van het aandeel RSDB (k/w-verhouding ca. 6) leidt tot de bizarre situatie dat het eigen vermogen per aandeel nog hoger is dan de beurskoers! Een gegeven dat uitnodigt tot inkoop van eigen aandelen, die ook plaatsvindt.RSDB hecht er aan ter beurze genoteerd te blijven en spant zich daarvoor ook in. Onderdeel hiervan is dat de heer De Jong zich persoonlijk bezighoudt met investor relations. Werd in het 4e kwartaal 2000 al enige teruggang in de economische bedrijvigheid merkbaar, het verloop van het 1e kwartaal 2001 wettigt de verwachting, aldus de heer De Jong, van een winstafname voor geheel 2001 van 15 tot 20 procent (na de vergadering bleek de koers ter beurze met ca. 7 procent gedaald te zijn). Desgevraagd bevestigde de heer De Jong de inkoop en intrekking van aandelen ter beurze gaarne als mogelijkheid te willen behouden. De indruk leek gerechtvaardigd dat RSDB zich in een zeer competitieve markt strategisch en operationeel goed ontwikkelt. De ook nu blijkende afhankelijkheid van economische ontwikkelingen bewijst dat RSDB een fonds is met een cyclisch karakter.