VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Twee jaar is genoeg

Kantoorinrichter Samas heeft een nieuwe man aan het roer. Bestuursvoorzitter Hans van der Ven vertrok eind augustusvanwege een verschil van inzicht met de raad van commissarissen ten aanzien van de uitvoering van het beleid. Nauwelijks twee weken later hadden de commissarissen zijn opvolger al gevonden in de persoon van Coen van der Bijl. De 59 jarige Van der Bijl was in het verleden onder andere bestuurder van uitzendorganisatie Vedior, hout- en bouwhandel PontMeyer en bestuurder van ING Real Estate. Zijn benoeming werd unaniem goedgekeurd.

Duidelijk is dat de nood hoog is bij Samas, want met het vertrek van financieel directeur Guido Schlösser eind 2006, bleekde implementatie van het nieuwe automatiseringsproject Harmony bepaald niet vlekkeloos. Na een proefperiode in Zwitserland en succesvolle invoering in Duitsland werd het een ramp in Nederland. Samas stond voor de zoveelste keer binnen enkele jaren aan de rand van afgrond en moest een jaarverlies incasseren van liefst 35 miljoen euro, grotendeels veroorzaakt door het moeizame invoeren van de nieuwe it-structuur. Klanten kregen hierdoor hun bestellingen helemaal niet of veel te laat geleverd, hetgeen aanzienlijke gevolgen had voor zowel de kasstroom als het resultaat.

Op vragen van onder andere de VEB gaf president-commissaris Jaap Vinkaan dat het vertrek van Van der Ven vooral te maken heeft met het ontbreken van voldoende snelheid en doortastendheid in de uitvoering van het beleid. Ook gaf Vink aan dat “project Harmony” inmiddels volgens schema loopt en niet als zodanig aan de basis van zijn vertrek heeft gestaan.

In zijn presentatie gaf Van der Bijl aan dat hij vooral ervaring heeft in het operationeel verbeteren van bedrijven die underperformen. Alhoewel veel van zijn werkzaamheden eindigden in een verkoop van deze bedrijven wordt benadrukt dat dit bij Samas niet aan de orde is. Zijn benoemingsperiode van slechts twee jaar acht hijzelf voldoende om zijn taak tot een goed einde te brengen. De raad van commissarissen, waarvan overigens alleen Vink aanwezig was, heeft Van der Bijl de opdracht gegeven om binnen zes weken (waarschijnlijk eind oktober) een plan van aanpak op te stellen.
De VEB had vragen over zaken als de focus in de strategie, interne doelstellingen ten aanzien van omzet, cash flow en nettowinst alsmede Samas’ marktpositie ten opzichte van de concurrentie. Antwoorden kwamen er helaas niet. Vink wees op de concurrentiegevoeligheid van deze informatie en op de complexiteit van de productvoering en de markt. Ook naar de afvloeiingsregeling van Van der Ven blijft het voorlopig gissen. Vink wilde hier nu niet op ingaan en verwees naar de presentatie van de halfjaarcijfers begin november. De VEB was hier niet tevreden mee en vroeg zich af of intern wel duidelijk is in welke richting Samas koerst. Er werd een klemmend beroep gedaan om aandeelhouders op de kortst mogelijke termijn alle gewenste informatie over strategie en doelstellingen te geven.

In de vergadering uitte de VEB, daarin gesteund door enkele aandeelhouders, bovendien scherpe kritiek op de uitoefening van de controlerende functie van de commissarissen. Gelet op het interne rumoer en de bedroevende prestaties van de onderneming in de afgelopen jaren (alleen in 2002 werden geen rode cijfers gepresenteerd) zou een kritische beschouwing van hun functioneren absoluut op zijn plaats zijn.

Op aandringen van de VEB, zal Samas een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen, indien uit de oriëntatie van de nieuwe bestuursvoorzitter een koerswijziging mocht voortkomen. Op basis van de plannen van Van der Bijl zal de raad van commissarissen vervolgens concrete criteria voor zijn variabele beloning vaststellen.