VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Overleven is het motto

De hele aandeelhoudersvergadering van Samas stond in het teken van de problemen tengevolge van de invoering van het Harmony it-project in Nederland. Het grootste deel van de presentatie van president-directeur Hans van der Ven ging hierover. Hij stelde dat in het boekjaar 2006/07 de herstructurering had moeten worden afgerond met de voltooiing van het Harmony-project. Het liep anders. Na een proefperiode in Zwitserland en succesvolle invoering in Duitsland werd het een ramp in Nederland. Dit had aanzienlijke financiële gevolgen voor zowel de kasstroom als het resultaat.

De extra kosten van de implementatie bedragen tenminste 12,5 miljoen euro. Daarnaast komen nog de kosten van de verstoring van de bedrijfsprocessen in de Nederlandse organisatie en het verlies aan orders. Ook kon Samas onvoldoende profiteren van de verbeterde markt-omstandigheden. Wel namen omzet en orderintake weer toe in de tweede helft van het boekjaar dat op 31 maart 2007 werd afgesloten. De schuld, vooral aan banken is inmiddels opgelopen tot meer dan 80 miljoen euro. Bovendien is een bedrag van 17 miljoen voor het Harmony-project verantwoord onder immateriële activa. De solvabiliteit is gedaald tot 27 procent. Het vrijwillige vertrek van Guido Schlösser, de cfo en verantwoordelijk voor het it-project, was mede een gevolg van de problemen.

Naast vragen over de oorzaken waren er veel vragen over welke strategie de onderneming kiest om weer winstgevend te worden. Een eerste stap is het versterken van de directie. De Duitser Carl-Christoph Held die in Duitsland de introductie van Harmony succesvol heeft afgerond, zal nu in Nederland hetzelfde proberen. Verder is Mark van den Biggelaar aangetrokken als cfo. Hij zorgt voor de claimemissie van 35 miljoen euro. De banken hebben de emissie gegarandeerd, maar hebben tevens geëist dat al het vastgoed, met een geschatte waarde van 18,9 miljoen, wordt verkocht en dient als aflossing op de verstrekte kredieten. Bovendien stellen de banken nog meer voorwaarden die in het prospectus van de aandelenemissie zullen worden opgenomen.
Veel duidelijkheid over de langere termijn kwam er niet. Overleven is nu het motto.

Zo snel mogelijk moeten weer zwarte cijfers worden geschreven. De markt is gunstig en de order-portefeuille goed gevuld en als de problemen met de automatisering zijn overwonnen, zal ook de nettomarge weer positief worden. De positie van Samas in de Europese markt is volgens Van der Ven sterk. Hij gaf geen enkele indicatie over de resultaten in het lopende boekjaar, ondanks aandringen van de vergadering.
Een belangrijk discussiepunt was tenslotte de toekenning van opties aan de directie. Vooral de vijftigduizend opties, tienduizend meer dan in het vorige boekjaar, aan Van der Ven vielen bij vele van veertig aanwezige aandeelhouders niet in goede aarde. Bovendien was de uitoefenprijs bepaald op 5,30 euro, veel te laag vonden velen. Bij de stemming bleek dat bijna een derde van het aanwezige aandelen kapitaal (67,51%) tegen de toekenning van opties had gestemd.