VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gouden kans gemist

Het administratiekantoor van Samas had geschiedenis kunnen schrijven door als eerste in Nederland tegen een voorstel van de onderneming te stemmen. Op de agenda stond het verstrekken van een emissiemachtiging voor het hele nog niet geplaatste kapitaal bij een overname, waardoor het huidige aandelenkapitaal dan 2,4 keer zo groot wordt. De meerderheid van de aanwezige certificaathouders zag niets in dit voorstel en wilde de directie niet meer dan de gebruikelijke emissiemachtiging geven van tien procent plus tien procent bij een eventuele overname of fusie.

Toon van Mierlo, voorzitter van het administratiekantoor (ak), wees de certificaathouders erop dat niet zij over dit agendapunt stemmen maar het administratiekantoor. Het bestuur van het administratiekantoor, bestaande uit Toon Van Mierlo, Jan Aalberts (CEO Aalberts Industries), Jan Hovers (voormalig CEO Stork en Océ) en Hans van der Wielen (voormalig CEO Numico), had voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering de beslissing al genomen om voor de emissiemachtiging te stemmen.
Ondanks dat de meerderheid van de gewone certificaathouders haar ongenoegen had geuit, bleef Van Mierlo bij zijn standpunt.
Op de opmerking van een grootcertificaathouder en lid van de commissie-Tabaksblat dat het ak-bestuur volgens de code-Tabaksblat het vertrouwen van de certificaathouders moet hebben, gaf Van Mierlo geen krimp. Sterker nog, hij beweerde dat de code nog niet in werking was en dat het ak-bestuur bij zijn stembeslissing bleef, ondanks de gehoorde argumenten. Van Mierlo kon tijdens de vergadering geen overleg voeren met zijn medebestuurders, want Aalberts, Hovers en Van der Wielen hadden niet de moeite genomen om naar de aandeelhoudersvergadering te komen. Uiteindelijk kreeg de directie de emissiemachtiging, met dank aan het administratiekantoor.

Een gouden kans gemist. Op de valreep, want het administratiekantoor heeft zijn langste tijd gehad. Tijdens deze vergadering werd ook de corporate-governancestructuur besproken en een daarmee samenhangende statutenwijziging in stemming gebracht. Een van de belangrijkste wijzigingen is de decertificering van de aandelen en ontbinding van het administratiekantoor. Over de statutenwijziging mochten de certificaathouders wel stemmen en daarvan maakte 50,2 procent gebruik. Voor de overige aandelen stemde het administratiekantoor. Opvallend was dat ING, met een belang van 14,5 procent, geen gebruik maakte van haar stemrecht. Het agendapunt werd aangenomen, zodat de Samas-belegger zich eindelijk aandeelhouder mag noemen en mag stemmen over agendapunten.

De resultaten van Samas stemden de belegger minder vrolijk. Verbetering van de rentabiliteit laat op zich wachten. Samas is zelfs genoodzaakt om extra herstructureringen door te voeren om verdere verliezen te beperken. Eind 2004 moet het bedrijf aan bepaalde kredietvoorwaarden voldoen. De ratio nettoschuld ten opzichte van het operationele resultaat voor afschrijvingen en voor bijzondere lasten (ebitda) dient dan minder dan vijf te zijn en per eind maart 2005 maximaal drie. Op dit ogenblik voldoet Samas nog niet aan deze voorwaarden. Samas stelt dat zij per 31 maart 2004 op schema lag met de daarvoor nodige desinvesteringen en dat de contacten met de banken positief zijn.