VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kapitaalkrachtig? Stemrecht?

De nieuwe bestuursvoorzitter Hans van der Ven begon zijn presentatie met de oproep om bij aanschaf van nieuw kantoormeubilair toch vooral aan Samas te denken, immers “u als aandeelhouder beschikt over kapitaal en stemrecht.” Van der Ven moet duidelijk nog wennen aan de beknellende en onvoldoende corporate governance structuur. De woorden “aandeelhouder”, “kapitaal” en “stemrecht” zijn niet van toepassing op de Samas-beleggers.

Die zijn geen aandeelhouders, maar certificaathouders en beschikken zodoende niet over enig stemrecht. Daarnaast zijn zij niet meer kapitaalkrachtig te noemen vanwege de sterke waardedaling van de beurskoers. In 2001, ten tijde van de strijd om Samas, was de beurskoers nog 18,50 euro. In die periode wilde Samas fuseren met Ahrend, terwijl Buhrmann een bod van 20,20 euro per aandeel uitbracht op Samas. Om dit laatste te voorkomen trok Samas haar beschermingswapen (uitgifte preferente aandelen) uit de kast. Uiteindelijk is de fusie niet doorgegaan en het overnamebod afgeketst. Wel heeft Samas haar kantoorartikelen uiteindelijk aan Buhrmann verkocht. De opbrengst van deze verkoop is aangewend om een superdividend van zes euro per aandeel uit te keren en een reorganisatievoorziening van 71 miljoen euro ten behoeve van de resterende activiteiten.
Op verzoek van enkele belangrijke certificaathouders hield Samas op 3 december een extra aandeelhoudersvergadering om haar aangescherpte strategie te presenteren. Voor de korte termijn treft Van der Ven maatregelen die gebruikelijk zijn in tijden van crisis: snijden in de organisatiestructuur ter verhoging van slagvaardigheid, focus op cashmanagement, duidelijke doelstellingen voor diverse landenorganisaties en veilig stellen van de financiële positie. Twee zaken zijn al gerealiseerd: aanpassing organisatiestructuur en veilig stellen van financiën. De overige twee actiepunten waren al gestart door Van der Ven’s voorganger Hans de Mos. Zogenaamde ‘easy wins’ (reductie werkkapitaal, personeelsreductie) zijn niet meer te realiseren, maar moeten wel laag blijven.
Op de middellange termijn moet Samas een geïntegreerde onderneming zijn, waarbij verkoop en productie losgekoppeld zijn. Samas wil dan ook meer zaken uitbesteden om zodoende flexibeler te zijn bij veranderende marktomstandigheden. Voordat het zover is, moet eerst de markt aantrekken zodat Samas de benodigde kasstroom kan genereren om haar middellange termijn strategie te kunnen realiseren. Helaas wil Samas geen concrete financiële doelstellingen voor de middellange termijn prijsgeven. Dat zou op dit ogenblik niet mogelijk zijn, gezien de slechte marktsituatie. Maar de commissarissen zullen de strategie toch alleen hebben goedgekeurd met het doel om een bepaald rendement op geïnvesteerd vermogen te realiseren?
Met een nieuwe hoofddirectie, een aangescherpte strategie en zekerheid omtrent de financiële positie voor de middellange termijn resteert nog de vraag over de positie van de commissarissen. De VEB vroeg of de raad van commissarissen ook van mening is dat zij belangrijke verantwoordelijkheid draagt voor de huidige zwakke situatie waarin Samas zich bevindt. Presidentcommissaris Ton Risseeuw beloofde daarop tijdens de volgende vergadering terug te komen.