VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kater na superdividend

Vorig jaar werd er op de aandeelhoudersvergadering een winstwaarschuwing gegeven. De doelstellingen, geformuleerd na de verkoop van de kantoordivisie, bleven echter gehandhaafd. Deze waren: in 2004 een omzet van 800 miljoen euro, een operationele marge van acht procent, dit jaar 3,7 procent, een nettowinst van circa vijf procent van de omzet en een rendement van achttien procent op het geïnvesteerd vermogen, dit jaar 7,5 procent.

Om deze doelstellingen te bereiken was de strategie gericht op acquisities en op desinvestering van onder andere de fabrieken in Engeland die na jaren aanmodderen zijn verkocht. Verder werden weer reorganisaties en herstructureringen in Frankrijk en Duitsland doorgevoerd. Hiervoor werd een voorziening getroffen van liefst 71 miljoen euro. Dit was alleen mogelijk doordat de verkoop van de kantoordivisie een boekwinst van 260 miljoen euro opleverde. Daarnaast ontvingen aandeelhouders een superdividend van zes euro per aandeel. Kosten 113 miljoen euro. Dit alles moest leiden tot een stijging van de wpa in 2004 van dertig procent. De doelstellingen zijn verlaten.
De komende jaren wordt nu gestreefd naar een rendement van achttien procent; intern wordt elf procent gehanteerd. Desgevraagd deelde directeur Hans de Mos mee dat de andere doelstellingen door de slechte marktomstandigheden niet meer aan de orde zijn. Reorganisaties worden versneld uitgevoerd en er zullen circa 1150 banen verdwijnen. Daarnaast heeft de herstructurering in het buitenland de hoogste prioriteit. Uit de voorziening is inmiddels 31 miljoen euro onttrokken. Grootaandeelhouders klaagden terecht over de beurswaardering van Samas. Deze bedraagt circa 130 miljoen euro. Alleen de gebouwen en terreinen hebben al een boekwaarde van 130 miljoen euro. De Mos pareerde dat het zeer moeilijk is het aandeel te promoten daar de freefloat maar circa veertig procent bedraagt. AVA –
Op deze aandeelhoudersvergadering werd het vrijwillige structuurregime afgeschaft. Volgens de raad van commissarissen strookt dit met de opvattingen over corporate gouvernance. Helaas de praktijk is anders. Het administratiekantoor blijft gehandhaafd en dus de certificaten. Zowel de VEB, als grootaandeelhouders, zijn tegen. Voorzitter Risseeuw stelde dat dit stappen zijn in een proces naar meer zeggenschap voor aandeelhouders.

Ondanks dat het eerste halfjaar op 30 september eindigt, wilde De Mos niets concreets zeggen over de gang van zaken. Dat wordt dus pas duidelijk op 30 november als het halfjaarbericht gepubliceerd wordt. In een kort persbericht, uitgereikt na de vergadering, staat onder andere dat het kostenniveau is verlaagd in lijn met de omzetdaling. De rentelasten daarentegen stijgen als gevolg van de uitkering van 113 miljoen vorig jaar aan aandeelhouders!


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net