VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Keert uit en verzet de bakens

De strijd rond Samas en Ahrend was al eerder beslecht, tijd om de wapens te begraven. Om die reden werd Samas-aandeelhouders in een buitengewone vergadering goedkeuring gevraagd om de beschermingspreferente aandelen in te trekken. De aandelen zijn uitgegeven naar aanleiding van het als vijandig bestempelde bod van Bührmann op Samas en Ahrend gezamenlijk.

Samas wilde toen meer tijd voor intern beraad, waarbij de gewenste 6 (!) weken aandeelhouders in het verkeerde keelgat schoot en duidde op een andere reden: het doordrukken van de omstreden fusie. Het protest van aandeelhouders voor het opwerpen van deze beschermingswal ten spijt, liet president-commissaris Jaap Peters er in de buitengewone aandeelhoudersvergadering geen twijfel over bestaan dat Samas in de toekomst wederom in een voorkomend geval deze constructie wil hanteren.

Verder werd een toelichting gegeven op de verdeling van de oorlogsbuit. Sinds de verkoop van de divisie Kantoorbenodigdheden aan Bührmann voor 320 miljoen euro, waarmee een boekwinst van 260 miljoen werd gerealiseerd, is een nieuw bedrijf ontstaan. De nieuwe plannen behelsden enerzijds een fiscaalvrije uitbetaling aan aandeelhouders van 112 miljoen euro, ofwel 6 euro per aandeel, en anderzijds een strategische herpositionering alsmede verbetering van de balanspositie, waarvoor de overige circa 145 miljoen benodigd is. Die herpositionering komt er op neer dat Samas zich volledig zal gaan richten op de Europese markten voor kantoormeubels, in het bijzonder stoelen. Samas is ervan overtuigd dat deze markt de grootste groeimogelijkheden biedt en minder conjunctuurgevoelig is.Om de winstgevendheid te verbeteren zal een drietal maatregelen worden doorgevoerd. De niet-rendabele productie van de kantoormeubels in Engeland zal worden afgestoten. In Frankrijk wordt gesaneerd en zullen bedrijfsactiviteiten worden samengevoegd. In Duitsland wordt overgegaan tot het samenvoegen van de productiebedrijven in twee ondernemingen, een voor Kantoormeubelen en een voor Kantoorzitmeubelen. Voor deze herstructurering is een voorziening gevormd van in totaal 71 miljoen euro.De herstructurering werd opgetogen door bestuursvoorzitter Hans de Mos gepresenteerd, maar is niettemin omgeven door onzekerheden. De op de dag van de vergadering gepubliceerde jaarcijfers Samas heeft een gebroken boekjaar dragen bepaald niet bij aan een goed gevoel voor de toekomst. Dankzij de verkoop van de kantoorartikelen is de nettowinst in 2000/2001 uitgekomen op 158 miljoen euro. De omzet van de divisie Kantoorinrichting steeg beperkt met 5,9 procent tot 614 miljoen, terwijl het bedrijfsresultaat van deze divisie terugliep met 3,2 tot 39,5 miljoen euro, hetgeen met name is veroorzaakt door tegenvallende resultaten in Engeland en Frankrijk. De operationele marge daalde van 7,1 naar 6,4 procent.Alle herstructureringen ten spijt zijn de prognoses door de onvoorspelbare marktsituatie weinig optimistisch en de doelstellingen weinig ambitieus. Over het lopende boekjaar durft Samas slechts te voorspellen dat geen aanleiding is te verwachten dat het bedrijfsresultaat exclusief het bedrijfsresultaat van de verkochte divisie lager zal uitvallen dan de vorig jaar behaalde 37,4 miljoen euro. De gekozen strategie zal in de komende drie jaar moeten leiden tot omzetstijging van dertig procent tot 800 miljoen euro en een operationele marge van 8 procent. De nettogroepswinst over drie jaar bedraagt circa 40 miljoen euro. Over 2000-2001 bedroeg de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening, inclusief de kantoorbenodigdheden, 33,9 miljoen euro. De herstructureringen moeten bijdragen aan de groei van de winst per aandeel in drie jaren met dertig procent van 1,77 euro tot 2,31 euro in 2003/2004. Van aandeelhouders wordt geduld gevraagd.De uitkering, waarvoor in de jaarvergadering in september goedkeuring zal worden gevraagd, biedt in dit kader een verzachting. Niettemin is drie jaar in een onzeker economisch klimaat en onder onzekere marktomstandigheden de concurrentiestrijd in de kantoormeubelen is immers hoog en de marges beperkt een lange periode.