VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Focus op focus

Kendrion, fabrikant van hoogwaardige elektromagneten en kunststoffen, heeft in 2007 ondanks een autonome omzet groei van 7 procent, een winst van slechts 3,7 miljoen euro geboekt. Een flinke daling ten opzichte van de 14,3 miljoen euro vorig jaar. De voornaamste reden hiervoor is de verkoop van de divisie Automotive Metals aan een Zweedse investeringsmaatschappij eind 2007. Dit resulteerde in een afschrijving van ruim 10 miljoen euro. De 35 miljoen euro die Kendion ontving voor de Automotive divisie is volgens bestuursvoorzitter Piet Veenema de hoofdprijs.

Op de vraag van de VEB of Kendrion wellicht toch niet te veel de druk voelde om snel tot desinvestering over te gaan en daardoorniet het onderste uit kan heeft weten te halen, gaf Veenema aande verkoopbelangrijk was voor de doorstoot van de overige activiteiten en de verkoop uitstekend past in de ‘focused acceleration’ strategie van Kendrion. Ook de acquisitie van Linnig Antriebstechnik, een Duitse fabrikant van electromagnetische koppelingssystemen voor de touringcar industrie, past in deze focusstrategie. Een uitstekend voorbeeld van een mooi nicheproduct met als bijkomstig voordeel de groeimogelijkheden in Mexico en de Verenigde Staten, aldus Veenema. Naast deze twee markten is Kendrion ook in opmars in Tsjechië en China, waar de functie van ‘low cost’ productie centre naar profit centre verplaatst. Ook in China zullen de activiteiten van Kendrion met die van Linnig geintegeerd worden.

Veel commotie ontstond echter over de toekomst van Kendrion. Wordt de focus gericht op één, twee of zelfs een geheel andere divisie? Ondanks dat dit laatste volgens Veenema volstrekt niet aan de orde is, worden de eerste twee opties wel degelijk tegen elkaar afgewogen. Aan de ene kant staat Vink (levering van kunststoffen voor bouwsector en reclame-industrie), inmiddels de problemen ten opzichte van de invoering van een nieuw IT-systeem te boven, maar nog niet sterk genoeg in landen als Frankrijk en Duitsland. Vink realiseerde over 2007 een licht teleurstellende nettomarge van 3,8 procent (2006: 4,2 procent). Aan de andere kant is er de elektromagnetische divisie die met een nettomarge over 2007 van 8,5 procent (2006: 9 procent) aanzienlijk beter rendeert en op weg is om marktleider in Europa te worden. Moet de ene divisie voor de andere wijken? Of zullen beide door middel van acquisities uitgebreid worden? President-commissaris Van Kesterenzeialle mogelijkheden te overwegen en beloofde bij de halfjaarcijfers met concrete plannen te komen. Minder transparant waren bestuur en commissarissen bij de toelichting op het voorgestelde beloningsbeleid voor de raad van bestuur.
In 2005 werd voor het laatst de lange termijn beloningsregeling vastgesteld en nu vond de raad van commissarissen kennelijk de tijd rijp dit plan aan te passen. De bonusregeling in aandelen zal worden vervangen door een eenmalig bedrag in cash, indien gedurende maximaal drie jaar voldaan is aan twee voorwaarden. De eerste is het realiseren van aandeelhouderswaarde ten opzichte van de ‘peer group’. Aangezien er weinig vergelijkbare ondernemingen als Kendrion bestaan, zijn de commissarissen van mening dat de prestaties van Kendrion het best kunnen worden vergeleken met alle ondernemingen uit de Amsterdamse small cap index (AScX). Een wel erg ruime peer group dus. Een tweede voorwaarde is de performance van de directie gedurende drie jaar. Wegens vermeende concurrentiegevoeligheid wildeVan Kesteren de criteria niet bekend maken, zelf niet kwalitatief.

Ook de suggestie van de VEB om dan ten minste na afloop van de evaluatieperiode de criteria openbaar te maken, was onbespreekbaar. Alweer vanwege concurrentiegevoeligheid bleef het ook volstrekt onduidelijk in welke mate de korte termijn doelstellingen, te weten nettowinst, kasstroom en kwalitatieve doelstellingen, in het afgesloten boekjaar 2007 behaald zijn. Ondanks dat Kendrion een roerig jaar achter zich laat, heeft het bestuur alle vertrouwen in de toekomst en betaalt voor het eerst sinds 2002 weer een dividend van 0,38 euro per aandeel uit.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net