VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Focused acceleration

Bestuursvoorzitter Piet Veenema gaf een vlotte presentatie van de bedrijfsgegevens van Kendrion. De omzetgroei in 2006 was 9 procent, waarvan 6 procent autonoom; de nettowinst steeg met 14 procent (over de voortgezette activiteiten) met een sterke groei in het vierde kwartaal 2006 van 16 procent; het bedrijfsresultaat steeg met 48 procent en de nettowinst met 46 procent. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen bedroeg 15,4 procent (2005: 13,6%).

In 2007 zullen verdere desinvesteringen plaatsvinden, naar alle waarschijnlijkheid van de divisie Automotive Metals en Servico. Maar Veenema wilde uit onderhandelings-overwegingen hierover geen nadere duidelijkheid verschaffen. De focus van Kendrion zal met name gericht zijn op de ontwikkeling en innovatie van elektromagneten in de divisie Electromagnetics. In deze divisie zullen verdere investeringen en acquisities plaatsvinden. Om productiekosten te verlagen worden activiteiten verplaatst naar onder andere Tsjechië en China. Door acquisitie van de resterende 50 procent aandelen is verplaatsing van de productie van SKA ook eenvoudiger geworden.

Voor Vink Groep is het streven om steeds meer een Europese speler in de markt te zijn en de voordelen van schaalgrootte te benutten, zoals de ontwikkeling van een uniform it-systeem waardoor de logistiek en opslag van voorraden op efficiënte wijze met minder investeringen kunnen worden verrricht.
De vrije kasstroom in 2006 was zeer teleurstellend. Alleen al door een maatregel van Volvo Trucks om facturen pas te betalen binnen 120 in plaats van 60 dagen, stegen de debiteuren met 4 miljoen euro. Cfo Eiko Ris heeft met Volvo kunnen regelen dat via Nordea Bank facturen binnen vijftien dagen betaald zullen worden, waardoor wel de rentekosten voor Kendrion in 2007 zullen stijgen. Om de ontwikkeling van de debiteurensaldi beter te beheersen zijn reeds maatregelen genomen, volgens Ris.
Mede door een lagere vrije kasstroom zijn de directiebonussen over 2006 lager, maar hoe groot deze invloed is blijft onduidelijk. In strijd met de code-Tabaksblat, is er nog weinig transparantie in het beloningsbeleid voor de directie.
De onduidelijkheid over de hoogte van de boete van Brussel voor Fardem blijft nog zeker tot 2009 bestaan en dat is van invloed op de beslissing om tot dividenduitkering over te gaan. Ook zal de solvabiliteit de komende jaren nog verder stijgen door de onzekerheid over die boete. Een open vraag blijft of Kendrion in de toekomst met één, twee of drie divisies zijn activiteiten zal voortzetten.

Veenema is positief gestemd over de winstverwachting voor 2007, gezien de goede start over de eerste maanden van dit jaar. Hij maakte nog een voorbehoud over de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen voor metaal en plastic, maar het koperprijsrisico is door een calloptie op de London Metal Exchange enigszins beperkt.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net