VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wolters met de waterpomptang

Het heldere en mooi vormgegeven jaarverslag gaf een goed beeld van de onderneming in 2001. Echter de 25 aandeelhouders die de vergadering bezochten hebben wel eens mooiere beelden gezien. De beurskoers heeft in 2001 de afname van de omzet en het resultaat gevolgd met een afname van 31 procent van 16 euro naar 11,10 euro.

De directievoorzitter J.B. Wolters (en met 40 procent van de aandelen ook grootaandeelhouder) lichtte toe dat Schuttersveld met de naamswijziging in Kendrion in 2001 ook haar strategie heeft aangescherpt. Een belangrijk deel van deze aanscherping bestond uit de verkoop van de Pinguin-groep. De sanitair-, verwarming- en tegeldivisie, die met name in Duitsland operationeel is, was niet rendabel te krijgen. Voor de korte termijn was er onvoldoende uitzicht op herstel van de winstgevendheid.
De totale omzet in 2001 bedroeg 590 miljoen euro, 41 procent van de omzet uit 2000. Hiermee is gelijk de omzetdoelstelling van 2,5 miljard euro in 2004 vervangen door ‘niche market leadership in B2B-markten’ waarbij rendement prevaleert boven volume. Dit rendement moet komen van 5.500 medewerkers die in 50 werkmaatschappijen in 17 Europese landen actief zijn. De onderneming is onderverdeeld in 3 divisies, Industrial (electromagneten en fastenings), Distribution Services (handel in hoogwaardige kunststoffen) en Automotive (toeleverancier aan automobielindustrie). De divisie automotive met een omzet van 367 miljoen euro (42%) presteert slecht en is ver verwijderd van de 15-procentdoelstelling. In 2002 moet Kendrion bewijzen dat zij met haar slogan ‘Power of Partnership’ in staat is om in de automobielindustrie een zodanig marktleiderschap onder de toeleveranciers te ontwikkelen dat hieruit een positie ontstaat om aantrekkelijke marges te realiseren.
We zijn benieuwd of de strategie in 2002 nog verder wordt ‘aangescherpt’ en of de heer Wolters dan ook in staat is om zijn onderneming te helpen. In 2001 heeft de heer Wolters via Wolters Holding B.V. Kendrion geholpen door de Pinguin-activiteiten (omzet @euro: 295 miljoen) te kopen tegen boekwaarde, voor 50% deel te nemen in management buy out van Kendrion Consumer Products (omzet @euro: 60 miljoen) en zich bereid te verklaren 20,5 miljoen euro ter beschikking te stellen als garantievermogen.
Met bovenstaande transacties wil Wolters ‘de verantwoording op zich nemen voor de beloften die eerder zijn gedaan’ en zijn onderneming door een moeilijke tijd heen helpen. Met een beurswaarde die vrijwel gelijk is aan het eigen vermogen lijkt de bodem wel bereikt, alhoewel er nog steeds sprake is van een zwakke financiële positie.De 20,5 miljoen euro die Wolters als garantievermogen ter beschikking wil stellen is namelijk Wolters aandeel in de door Kendrion af te lossen converteerbare obligatielening van 47,9 miljoen euro. Door deze aflossing zou de solvabiliteit dalen van 35 procent naar 26 procent. Met de 20,5 miljoen euro van Wolters komt de solvabiliteit precies uit op 30 procent, de minimumsolvabiliteit uit de kredietovereenkomsten met de bankiers.
In het verslagjaar is een manager Investor Relations aangesteld om een helder communicatiebeleid vorm te geven naar de diverse financiële doelgroepen. Een belangrijk communicatiesignaal naar de belegger is de vaststelling van het dividend. Om het vertrouwen van de belegger terug te winnen – de koers is terug op het niveau van 1996 – is de pay out van de nettowinst verhoogd van 30 procent naar 40 procent. Een mooi signaal ware het niet dat het contant dividend is vervangen door stockdividend. Bij stockdividend verlaat geen euro de onderneming en dit geeft een tegenstrijdig signaal. Kortom nog veel te doen voor de manager Investor Relations.

Gezien de zwakke financiële positie van Kendrion heeft de VEB niet aangedrongen op een contant dividend. De toezegging van de heer Wolters dat de beloning van de directie in 2002 niet zou stijgen vanwege de slechte resultaten in 2001 gaf gelukkig meer vertrouwen.