VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eindelijk weer dividend

Volgens algemeen directeur Erik van Schagen van ict-dienstverlener Simac was 2007 redelijk verlopen. Bij een 11 procent hogere omzet (145,6 miljoen euro) verdrievoudigde de nettowinst tot 1,5 miljoen euro. De resultaten werden gedrukt door tegenvallers in Tsjechië, ontwikkelingskosten, achterblijvende rendementen bij divisie ICT-Applicaties en 0,7 miljoen euro reorganisatiekosten in België. Daarentegen leverde een bijzondere bate uit een rechtszaak 0,5 miljoen euro op. Voor het eerst sinds 1999 zal weer een klein dividend van 0,02 euro uitgekeerd worden.

Het was een levendige vergadering, waarbij 28 aandeelhouders aanwezig waren, die ruim 50 procent van het gewone aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de familieholding inclusief preferente aandelen ongeveer 80 procent van de stemrechten heeft. De VEB en enkele andere aandeelhouders stelden kritische vragen omtrent de strategie en doelstellingen, waarbij vraagtekens werden gezet bij handhaving van de vestigingen in Tsjechië en Slowakije en de ontwikkelingen in België. Door de moeilijke marktomstandigheden kon geen concrete verwachting worden gegeven voor 2008, terwijl ook incidentele baten en lasten een grote invloed kunnen hebben op het resultaat. Wel is er vertrouwen dat de investeringen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied  kassa-, parkeer-, en onderwijssystemen meer zullen gaan bijdragen aan de winst.

President-commissaris Henk Kivits nam afscheid, terwijl Jos Vercammen en Abel Slippens (voormalig bestuursvoorzitter van groothandel Sligro) aantraden als commissaris. Hierbij is het de bedoeling dat Slipens per september 2008 de functie van president-commissaris zal vervullen. De VEB sprak hierbij de hoop uit dat hierbij de minder goede “Getronics kenmerken” bij de onderneming zullen verdwijnen en “Sligro kenmerken” hiervoor in de plaats zullen komen. Erik van Schagen werd herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar, net als medebestuurder Mark Dekker en Michael van Kasteren. Ten slotte kwam op vragen van de VEB naar voren dat er momenteel geen plannen voor een samenwerking en/of fusie met branchegenoten bestaan en handhaving van de beursnotering mede uit imago-oogpunt gewenst blijft.