VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voldoende managementaandacht

Algemeen directeur Van Schagen van ict-dienstverlener Simac memoreerde de volgende kerncijfers voor 2006: omzetstijging van 116 naar 131 miljoen euro(+12,2%), een stijging van het bedrijfsresultaat van 3 naar 4 miljoen euro (+31,6%), en een stijging van de nettowinst van 273.000 naar 490.000 euro. Zonder incidentele lasten van 2 miljoen euro zou sprake zijn geweest van een echt mooi resultaat. Vooral de afboeking van 1 miljoen op een deelneming deed zeer, het andere miljoen betrofeen correctie op de compensabele verliezen wegens verlaging van het tarief vennootschaps-belasting.

De VEB vroeg of het definiëren van speerpunten in product-ontwikkeling, de bedrijfsvoering in België, Tsjechië en Nederland, alsmede het plegen van overnames niet de ‘span of control’ van het management te boven gaat. Van Schagen gaf aan het geheel voldoende managementaandacht krijgt, dat verliesposten in het verleden al zijn ontstaan, dat de afboeking van de deelneming niet te voorzien was en dat reageren op de negatieve ontwikkelingen in het buitenland door bijvoorbeeld afbouw zou getuigen van panikeren.

Hoewel ook de resultaatontwikkeling in het eerste kwartaal 2007 tegenvalt, heeft Van Schagen alle vertrouwen in een tevredenstellend 2007. Een significante order is op korte termijn te verwachten. Maatregelen worden getroffen om de resultaten in België te verbeteren door meer focus op applicatiesoftware te richten. Verder is daar geïnvesteerd in contracten die niet geheel aan de winstcriteria voldoen, maar waar bij herhalings-opdrachten betere resultaten behaald zullen worden. Tsjechië heeft verrast, maar het lokale management heeft verzekerd dat in de komende kwartalen beter gepresteerd zal worden.

Hoewel concurrenten uitwijken naar India,meent Van Schagen dat de kracht van Simac blijft het dicht bij de klant ontwikkelen en integreren van toepassingen. Ook uitbesteding is een groeimarkt. Op de vraag of Simac niet te klein is, antwoordde Van Schagen dat schaalgrootte niet het enige criterium is voor zelfstandigheid. Gelet op de mogelijkheden in de markt en de huidige resultaatontwikkeling acht hij het niet in het belang van de aandeelhouders om nu een fusie te overwegen.

Naar aanleiding van het voorstel het beloningsbeleid te continueren, vroeg de VEB naar de prestatiecriteria voor de variabele beloning. President-commissaris Kivits gaf daarop aan dat die beloning voor 50 procent gerelateerd is aan het financiële resultaat en steeds voor 12,5 procent aan respectievelijk ict-applicaties, controle op de groep, invulling van het strategisch beleid en het doorvoeren van noodzakelijke reorganisaties. Nadere detaillering werd niet wenselijk gevonden uit concurrentieoverwegingen. De beloning van commissarissen werd verhoogd van 12.000 naar 15.000 euro. In het licht van de tegenvallende resultaatontwikkeling, benadrukte de VEB wel de toezichthoudende rol van de commissarissen. Maar op de vraag of van hen nu ook extra actie te verwachten is, antwoordde Kivits dat een hogere beloning geen motivatie vormt om te doen wat verwacht mag worden.

Tenslotte was het wrang te constateren dat achter de bestuurstafel niemand precies wist wanneer de aandeelhouders voor het laatst dividend hadden ontvangen.