VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Winstgevendheid weer in dip

In de jaarvergadering van Simac waren, behalve oprichter en grootaandeelhouder Mac van Schagen met een belang inclusief prefs van bijna 80 procent, 21 aandeelhouders aanwezig, die 50 procent van het gewone aandelenkapitaal vertegenwoordigden.

De ict-dienstverlener Simac omvat de divisies ict-infrastructuur, applicaties en industriële elektronica & automatisering en tevens een tiental deelnemingen. Infrastructuur is met 83 procent van de omzet verreweg het belangrijkste onderdeel. Volgens algemeen directeur Erik van Schagen is 2004 een redelijk stabiel jaar geweest, waarin ondanks een lagere omzet vrijwel dezelfde winst werd behaald als in 2003. Wel is waarneembaar dat de seizoensinvloeden sterker worden, terwijl er nog steeds sprake is van dalende marges. Ongeveer 50 procent van de omzet is afkomstig uit meerjarige contracten, hetgeen een redelijk stabiele factor is. Bij verlenging staan de marges echter ook hier onder druk.

Ondanks deze omstandigheden is het streven om in 2005 de financiële stabiliteit te handhaven en weer een lichte omzetgroei te bereiken. Hierbij is het van belang om bestaande cliënten te behouden en te profiteren van een enigszins aantrekkende economie. De 86 procent lagere winst over het eerste kwartaal 2005 is behalve aan lagere marges mede toe te schrijven aan extra verwervings- en ontwikkelingskosten van nieuwe activiteiten. De activiteiten in België en Luxemburg vertonen enige verbetering, terwijl in Tsjechië en Slowakije sprake is van een gelijkmatige ontwikkeling, waarbij met name het vierde kwartaal belangrijk is.

Vanuit de vergadering werden diverse kritische vragen gesteld over de versnipperde organisatorische structuur, de noodzaak van versterking van de directie en mogelijke samenwerking/fusie. Deze onderwerpen zouden regelmatig in de vergaderingen van commissarissen en directie aan de orde zijn geweest.

Bij de dividendvaststelling voor de (cum) preferente aandelen van 6 procent was een aandeelhouder van mening dat dit percentage gezien de rente op staatsleningen van 3,5 procent wel lager kon, zodat ook voor de gewone aandeelhouders dividend zou overblijven. President-commissaris Kivits wilde het voorstel echter handhaven, onder de toezegging dat de commissarissen nog een dividendbeleid zullen formuleren. Behalve de betrokken aandeelhouder stemden ook de Stichting Rechtsbescherming Beleggers en de VEB tegen dit agendapunt.

De ‘best practices’ van de code-Tabaksblat worden vrijwel allemaal onderschreven en toegepast. Ook het beloningsbeleid is op de website uitvoerig uitgewerkt. De variabele beloning van de algemeen directeur bedraagt maximaal 100.000 euro, ongeveer 50 procent van het basissalaris, en is gekoppeld aan financiële en persoonlijke doelstellingen. De herbenoeming van president-commissaris Kivits kon op instemming rekenen.

Bij de rondvraag concludeerde de VEB dat de onderneming door de overheersende grootaandeelhouder in feite nog een familiebedrijf is waar de gewone aandeelhouders geen enkele invloed hebben. Handhaving van de beursnotering, ook vanwege de hoge jaarlijkse kosten van omstreeks 300.000 euro, is dan ook weinig zinvol. Toegezegd werd dat commissarissen en directie zich ook hierover zullen beraden.