VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uitgereorganiseerd?

Simac profileert zich als ICT bedrijf met drie kernactiviteiten: ICT infrastructuur, ICT applicaties en industriële automatisering. Eigenlijk heeft het bedrijf een vierde kernactiviteiten: reorganiseren. Sinds 1998 reorganiseert directeur Eric van Schagen Simac naar een onderneming dat diensten met hogere toegevoegde waarde levert. Op 18 december kwamen de aandeelhouders bijeen om te worden ingelicht over de stand van zaken 2002, strategie 2003 en de herfinanciering van Simac.

Voor 2002 verwacht Van Schagen dat het totale verlies 10,5 miljoen euro bedraagt. De kern-activiteiten realiseren waarschijnlijk een winst van 1 miljoen euro. Als gevolg van de aanhoudende verliezen en de onverwachte surseance van haar partner Bäurer, maakt Simac Duitsland geen deel meer uit van de kernactiviteiten. Simac heeft de ‘zeperds’ genomen en gestopt door de Duitse activiteiten per 1 januari over te dragen aan het zittend management. Voorts heeft Simac haar belang in modemfabrikant Allied Data Technologies (ADT) verminderd naar 40 procent (79 procent). Simal Beheer, grootaandeelhouder van Simac en al eigenaar van 21 procent van de aandelen ADT, neemt dit belang over. Verder worden de detacheringactiviteiten van Simac Business Applications (SBA) beëindigd.

Voor 2003 verwacht Van Schagen dat de markt niet wezenlijk aantrekt, maar hoopt hij dat de markt in elk geval niet verder afneemt. Ongeveer 80 procent van de groepsomzet 2003 zal afkomstig zijn uit ICT infrastructuren, dat zich bezig houdt met ontwerp (10 procent van de toegevoegde waarde), implementatie (40 procent) en beheer (50 procent). Met de concentratie op het werven van beheercontracten denkt Van Schagen de huidige ICT malaise te doorstaan. Rekeninghoudend met het wegvallen van concurrenten als Aino en CSS, verwacht Simac meer beheercontracten te krijgen.

Door het verwachte verlies van 10,5 miljoen euro zal het eigen vermogen eind december negatief worden. Om het strafbankje van Euronext Amsterdam te ontlopen moesten de aandeelhouders toestemming geven voor een aandelenemissie. Met de uitgifte van cumulatieve preferente aandelen (cumprefs) verwacht Simac het eigen vermogen met 8,5 miljoen euro te versterken en de kas met 6 miljoen. Grootaandeelhouder Simal Beheer zal zijn achtergestelde lening van 2,5 miljoen euro converteren in cumprefs.

Daarnaast zal de Brabantse ondernemer Willem van der Leegte met VDL Beleggingen ook een belangrijk deel van de emissie opnemen. Het restant wordt geplaatst bij twee niet met namen genoemde investeerders. De cumprefs worden in coupures van 50 duizend euro nominaal uitgegeven voor 250 duizend euro per stuk. Als Simac binnen vijf jaar een aandelen emissie met prospectus doet, kunnen de cumprefs geconverteerd worden in 500 duizend aandelen per cumpref.

Om de kosten van de emissie te beperken is besloten om coupures van 50 duizend euro te hanteren. Hiervoor is geen prospectus verplicht. Bij emissie in kleinere coupures waren de kosten circa één miljoen euro. Om verwatering bij kleinere aandeelhouders te verzachten, gaat Simac in januari een klein pakket gewone aandelen emiteren. Hiervoor staan maximaal 1,3 miljoen aandelen ter beschikking, of te wel 9,9 procent van het huidig aantal uitstaande aandelen.