VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Volle zeilen

In het laatste volledige verslagjaar van scheidend bestuursvoorzitter Abel Slippens is er weer een mooie prestatie neergezet. De groepsomzet steeg met 24 procent en passeerde daarmee voor het eerst de grens van 2 miljard euro. De netto winstgroei bedroeg 20 procenttot 74 miljoen euro.

De positieve omslag in de divisie foodservice (met de groothandel Sligro als bekendste naam)is doorgezetnaareen omzetgroei van 11,5 procent bij een autonome groei van 7 procent. Het bedrijfsresultaat liet een groei zien van 37 procent tot 87 miljoen. De integratie van Van Hoeckel (droge kruidenierswaren) met Inversco (verse producten) leverde een spectaculaire autonome omzetgroei van 12 procent op. De integratie van VEN is eveneens volgens plan voltooid met resultaten die inmiddels het niveau van de Sligro zelfbedieningsgroothandel hebben bereikt.

De divisie retail, waarbinnen supermarkten onder de naam Golff en EM-TE worden geëxploiteerd, heeft met de integratie van de van Edah overgenomen winkels en de opening van tachtig nieuwe winkels in ruim een jaar een prestatie van formaat geleverd. Door aanloopkosten in de orde van grootte van 5 tot 10 miljoen euro en tijdelijke inefficiënties in winkels en logistiek liep het bedrijfsresultaat terug van 23 miljoen euro naar 5 miljoen euro. Een slimme zet lijkt het onderbrengen van de buurtwinkelketens van MeerMarkt en Attent in Spar via een 45 procent belang in deze franchiseketen. Dit vergroot de kans op een sterkere positie voor de buurtwinkels en een betere focus binnen Sligro op EM-TE en Golff. De toekomst zal uitwijzen of Sligro net zo’n goede kruidenier wordt als dat het presteert binnen haar foodservice-activiteiten.

Ten aanzien van de prognose voor 2008 wil Sligro tot de trading update op 17 april aanstaande nog geen uitspraken doen. Gezien het huidige opgebouwde momentum in foodservice en het gevestigde platform voor groei in retail moet een verdere continuering van de positieve ontwikkeling mogelijk zijn. De directie straalde in ieder geval zelfvertrouwen en vechtlust uit.

De langere termijn perspectieven zijn zonder meer gunstig. De foodservicevestigingen worden stap voor stap uitgebreid in vloeroppervlakte en het assortiment wordt vergroot, wat tot significante autonome omzetstijging leidt. Verdere acquisities behoren gezien de sterke balans, tot de mogelijkheden, aldus Slippens. Een marktaandeel van 17,5 procent, bijna zo groot als de nummer twee en drie (Deli-XL en Lekkerland) tezamen, garandeert al een zekere dominantie in de markt. Binnen de retailactiviteiten is de truc om een verbeterde winkelformulepositionering (prijsperceptie en serviceniveau) te realiseren en tegelijkertijd kostenbesparingen te bewerkstelligen. Synergie tussen foodservice en foodretail voor wat betreft de backoffice, planningssystemen, logistiek, en niet te vergeten de inkoop, moet de rest doen.

De aandeelhoudersvergadering was uitstekend bezocht met ruim 120 aanwezigen, inclusief de gehele familie Slippens. Vertegenwoordigd waren 141 aandeelhouders met 63 procent van het kapitaal. Vragen van de zijde van de VEB en van grootaandeelhouders als het Orange Fund, Darlin (Van Beuningen) en het Add Value Fund garandeerden professionaliteit en kwaliteit.

Dit brengt stap voor stap een aandeelhoudersvergaderingop hoger niveau. Alle ter stemming voorliggende agendapunten, inclusief de benoeming van twee nieuwe commissarissen, waaronder de huidige financieel directeur van SNS Reaal Robert Latenstein van Voorst, alsmede de benoeming van het nieuwe directielid Jan Peterse, werden unaniem aangenomen. Deze laatste benoeming maakte de weg vrij voor de benoeming van Koen Slippens (de neef van Abel Slippens) tot nieuwe bestuursvoorzitter. Wel deed Van Beuningen nog een voorzichtige poging het dividend verder te verhogen met het argument dat de investeringen in winkels sterk teruglopen en er ook best wat meer geleend kan worden. Abel Slippens maakte snel duidelijk dat investeren boven uitkeren gaat, omdat er nog vele goede investeringsmogelijkheden met aantrekkelijke rendementen verwacht worden.

Een korte afscheidsrede van Abel Slippens, waar zijn eenvoud in denken en grote nuchterheid weer duidelijk naar voren kwamen, besloot de vergadering. Hij laat een bedrijf achter dat uitstekend gepositioneerd is voor verdere groei.