VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beloftes ingelost

Er was een spoortje van triomf achter de bestuurstafel waarneembaar. En terecht! Na de winstwaarschuwing in 2005, wegens een cumulatie van tegenvallers, stapelden in 2006 de successen zich op. Een omzetstijging van 7,5 procent resulteerde in een toename van de brutowinst met 15 procent en van de nettowinst met 22 procent. De marge nam toe van 4,8 tot 5,4 procent, terwijl de operationele kasstroom zelfs toenam van 74 miljoen tot 108 miljoen euro. Werkelijk uitstekende cijfers, tot stand gekomen door wat gunstiger marktomstandigheden, in combinatie met een snelle, doeltreffende integratie van de acquisities VEN, Inversco en een deel van de Edah-winkels. Uiteraard leverden ook de traditionele kostenbesparingen weer een bijdrage.

De omzet van de supermarkten in Nederland groeide, na stagnatie in de periode 2003-05, met een gezonde 3,9 procent in 2006. Voor 2007 wordt een stijging van 3 procent voorzien, waarvan 1,5 procent volumestijging. Tevens neemt de margedruk iets af. In Foodservice kenterde eveneens de markttrend en nam de omzet met 0,3 procent toe, waarbij de autonome omzet groeide met 0,9 procent. In Retail wordt gewerkt aan harmonisatie van het productassortiment van Golf en EM-TE en aan het verbeteren van deze winkelformules. De eerst twaalf van Edah naar EM-TE omgebouwde supermarkten noteerden een omzetstijging van 40 procent. Uiteindelijk zullen niet zestig, maar zelfs tachtig Edah’s omgebouwd gaan worden: 55 EM-TE, 20 Golf en 5 Meermarkt.

De sterke winststijging in Foodservice heeft haar basis in de succesvolle integratie van VEN in Sligro ZB: de gekozen formule verslaat de marktontwikkeling. De combinatie van het geacquireerde Inversco en Van Hoeckel overtreft eveneens de verwachtingen op het punt van omzet en synergie. Verder concentreert Sligro zich op de opbouw van restaurantketenformules, zoals Plaza, Big Snack, Food Planet. Hier wordt een groei van het marktaandeel verwacht van 37 tot 55 procent in de komende jaren. Met de acquisitie van Inversco heeft Sligro de beschikking gekregen over drie fabrieken voor het produceren van verse maaltijden. Dit betekent verdere verticale integratie in de bedrijfskolom, noodzakelijk omdat co-packalternatieven niet voorhanden zijn. Het geeft tevens de mogelijkheid zich in productaanbod beter te onderscheiden.

De verwachtingen voor 2007 zijn positief. Het bestuur verwacht 2 miljard euro omzet met een hogere autonome groei en minder margedruk. Negatief zijn de stijgende loonkosten, een vernieuwing van het energiecontract met 6 miljoen euro extra kosten en eenmalige winkelombouwkosten van 5 miljoen euro.
In de vergadering representeerden 129 aandeelhouders ruim 66 procent van het aandelenkapitaal. De belangrijkste unanieme besluiten die genomen werden, betroffen de dividendverhoging met 15 procent en de aandelensplitsing 2:1. De verdere routinevoorstellen waren hamerstukken. Het punt ontslagvergoeding voor directieleden is nog in beraad, terwijl er in de vacature voor een commissaris (de financieel specialist) nog niet voorzien kon worden.