VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Edah: flinke klus, veel werk

Door de overname van de Edah-winkels krijgt Sligro de kans om tot de top-5 van de Nederlandse supermarkten te behoren. Sligro neemt samen met Sperwer de 223 Edah-winkels over van het noodlijdende supermarktconcern Laurus via het speciaal hiervoor opgerichte vehikel S&S Winkels. Sligro en Sperwer halen in eerste instantie ieder zestig winkels uit S&S Winkels. Dertig winkels worden direct verkocht. In het voorjaar van 2007 wordt een beslissing genomen over de resterende 73 winkels. Bestuursvoorzitter Abel Slippens meldde op de buitengewone aandeelhoudersvergadering dat zich inmiddels al 51 geïnteresseerden gemeld hebben.

S&S Winkels betaalt voor de 223 winkels 175 miljoen euro, waarvan Sligro en Sperwer ieder 80 miljoen voor hun rekening nemen en de rest door banken wordt verstrekt. Op haar beurt leent Sligro de 80 miljoen van haar banken in de vorm van een vijfjarige lening. In het voorjaar van 2007 beslist Sligro hoe deze overname uiteindelijk wordt gefinancierd. Die beslissing is afhankelijk van de definitieve koopprijs van de Edah-winkels, van de overdracht aan zelfstandige ondernemers, van de opbrengst van de dertig af te stoten winkels en van wat er gaat gebeuren met de 73 resterende Edah-winkels. Op de vraag over eventuele verwateringseffecten bij herfinanciering met aandelen, wenste cfo Huub van Rozendaal niet vooruit te lopen.

De huidige toestand van de Edah-winkels is bedroevend. De afgelopen twee jaar hebben zij minimaal 20 procent van hun omzet ingeleverd en waren zij verlieslatend. Oorzaak is volgens Sligro-bestuurder Aart Voets de investeringsachterstand door gebrek aan financiële middelen bij Laurus en door verkeerde formulekeuzes, gekenmerkt door een lage servicegraad en geringe interactie met de klanten. Met de ombouw van zestig Edah-winkels naar Em-Té (eigen supermarkten) of Golff (franchise supermarkten) verwacht Sligro de verloren omzet snel te kunnen goedmaken. Vooral bij de winkels die overgaan naar Em-Té is veel potentieel aanwezig. Op dit ogenblik realiseren de achttien Em-Té-winkels een gemiddelde weekomzet van 150 duizend euro.
De Edah-winkels die straks EM-Té-winkels worden, realiseren gemiddeld 96 duizend euro omzet per week en hebben daarbij ook nog eens 14,5 procent meer vloeroppervlak. De winkels die overgaan naar de Golff-formule, boeken wel een hogere gemiddelde weekomzet dan de huidige Golff-winkels (+17,6%), maar het vloeroppervlak is ook veel groter (+31,3%). Sligro investeert in de ombouwoperatie naar Em-Té-winkels 15 tot 18 miljoen euro. De ombouw naar Golff-winkels komt voor rekening van de zelfstandige ondernemers zelf.

Ondanks het gegeven inzicht en het geschetste potentieel wilde Van Rozendaal niets zeggen over het effect van de overname op de resultaatverwachtingen voor 2006 en 2007. Beleggers moeten het doen met de mededeling dat de overname vanaf 2008 zal bijdragen aan de winst per aandeel. Kwantificering van de synergievoordelen is op dit ogenblik nog niet mogelijk. Vooral aan de inkoopkant zijn mogelijkheden, maar daar is Sligro nog afhankelijk van de inkooporganisatie. Met de overname van de Edah-winkels is Abel Slippens zeer in zijn nopjes. Sligro krijgt nu de mogelijkheid om schaalvoordelen te realiseren en speelt een duidelijke rol in de herschikking van de Nederlandse markt. Toch is Slippens realistisch: de overname is een flinke klus en brengt veel werk met zich mee.