VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Weer op koers

Ondanks het tegenvallende jaar 2005 – een winstwaarschuwing en een breuk in de langdurige trend van stijgende omzetten en winsten – blaakte het bestuur van zelfvertrouwen en strijdlust. Het beschouwde het teleurstellende resultaat als een eenmalig incident in de Foodservice-business.

De daling van het bedrijfsresultaat met 14 miljoen naar 74 miljoen euro is voor 5 miljoen te wijten aan lagere eenmalige baten. De resterende 9 miljoen euro werd veroorzaakt door het onverwachte verlies van een zeer grote klant (Compass: omzet 30 miljoen euro) en de versnelde integratie van Ven. Dit laatste was noodzakelijk om enerzijds de winst- en omzeterosie bij Ven te stoppen en anderzijds de handen vrij te hebben bij de eventuele acquisitie van Deli XL. Dat bedrijf kwam uiteindelijk in handen van Zuid-Afrikaanse investeerders, wat uit concurrentieoverwegingen niet onvoordelig lijkt.

Voor 2006 wordt een verbetering van de resultaten verwacht. De Foodservice-markt trekt sinds een halfjaar duidelijk aan en de prijzenslag in de detailhandel beïnvloedt niet of nauwelijks de marges in Foodservice. Bovendien is de concurrentie tijdelijk verzwakt: Deli XL door aangetreden nieuw management, Makro door omzetverlies aan de retailkant, terwijl Hanos nog steeds als navolger opereert. Verder wordt veel verwacht van de nieuwe mega-zelfbedieningsformule, waarvoor de net geopende vestiging in Amsterdam model staat. Ten slotte is Sligro sterk gepositioneerd, mede door de gezonde balans, om een belangrijke rol in de komende consolidatieslag in de Foodservicesector te spelen. Maar ook Retail biedt perspectieven. De ketens Prisma en EM/TE hebben de prijzenslag goed doorstaan en wisten de winst zelfs nog fractioneel op te voeren. De herschikking van een belangrijk deel van de omzet en supermarktlocaties van Laurus biedt nieuwe acquisitiekansen.

Ten slotte benadrukte het bestuur dat het operationele succes niet alleen afhankelijk is van de goed werkende winkel- en groothandelsformules, de sterke logistiek en de stringente kostenbeheersing, maar ook van diepte-investeringen in het personeel. Sligro werkt vrijwel uitsluitend met vast personeel dat systematisch vaktechnisch wordt opgeleid. De gemiddelde diensttijd is ruim 7,5 jaar en na een jaar dienstverband wordt iedereen aandeelhouder in Sligro. Deze aanpak wijkt sterk af van wat gebruikelijk is in de branche, met als meetbaar succes bijvoorbeeld een ziektepercentage van slechts circa 4,5 procent.

De aandeelhoudersvergadering, waar 65 procent van het geplaatste kapitaal werd vertegenwoordigd door 168 aandeelhouders met 13 miljoen stemmen, verliep in grote harmonie. Alle voorstellen betreffende de vaststelling van de jaarstukken – een ongewijzigd dividend, remuneratiebeleid en inkoop, respectievelijk uitgifte van aandelen van maximaal 10 procent, respectievelijk maximaal 10 procent of 20 procent in geval van een acquisitie – werden unaniem aangenomen. Het remuneratievoorstel behelsde een betrekkelijk laag vast salaris voor de directie met een kortetermijnbonus van 30 procent, gebaseerd op de jaarlijkse winsttarget, plus een langetermijnbonus gelijk aan de eerste bonus, maar dan verplicht op te nemen in aandelen, die men de eerste vier jaar niet verhandelen kan. Een relatief sober voorstel. Ten slotte werd nog meegedeeld dat commissaris J.H. Menkveld vervroegd zal aftreden in verband met de continuïteit van de raad en opgevolgd zal worden door een financiële specialist.